1. Giai đoạn tiếp quản và ổn định (1975 - 1985)

Ngày 01/5/1975, Bệnh viện A được Ban Y tế xã hội Miền Nam thuộc Ban Quân quản thành phố M tiếp nhận và quản lý.

Ngày 27/9/1975, Bệnh viện A được Ban Quân quản thành phố M bàn giao cho Sở Y tế Thành phố quản lý.

Năm 1978, để tăng cường công tác cứu chữa cho thương binh, bệnh binh từ chiến trường biên giới Tây Nam, Bệnh viện đã thành lập 5 đội cấp cứu tiền phương, cử hơn 75 lượt bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên làm nhiệm vụ khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ, đồng bào vùng biên giới TN.

Năm 1983, Bệnh viện A phối hợp cùng Bộ tư lệnh quân sự thành phố M thành lập Đại đội Quân y dự bị gồm 42 bác sĩ, điều dưỡng, triển khai 100 giường phục vụ Chiến dịch N 83.

2. Giai đoạn củng cố và phát triển (1986 - 1996)

Quy mô giường bệnh từ 285 giường tăng lên 500 giường bệnh, đội ngũ Thầy thuốc từ 121 người đã tăng lên 526 người. Nhiều kỹ thuật y học mới được ứng dụng thành công, trong đó phải kể đến những tiến bộ vượt bậc trong phẫu thuật nội soi tổng quát, phẫu thuật nội soi đường mật, nội soi tán sỏi thủy lực…đây là kỹ thuật tiên tiến lần đầu tiên triển khai thành công tại Bệnh viện A. Việc đưa kỹ thuật mới vào điều trị bệnh nhân đã giúp trị liệu hiệu quả bệnh lý sỏi đường mật trong gan. Một bệnh lý phổ biến ở nước ta mà trước đó bằng phương pháp mổ hở phức tạp, tốn kém và kéo dài thời gian nằm viện. Trong giai đoạn này, nhiều khoa phòng mới được thành lập, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bi, nguồn nhân lực sẵn sàng tiếp cận với những tiến bộ của y học hiện đại.

3. Giai đoạn ứng dụng khoa học công nghệ y sinh học (1997 - 2013)

Bệnh viện tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong những thập niên trước, đồng thời tiếp nhận thêm chức năng mới, đó là Trung tâm Cấp cứu 115 của Thành phố sáp nhập về bệnh viện năm 1999 đồng thời đổi tên Bệnh viện A thành Trung tâm Cấp cứu A Năm 2003, Trung tâm Cấp cứu Ađược đổi tên thành Bệnh viện Cấp cứu A cho đến năm 2013.

Năm 2003, Bệnh viện được Ủy ban nhân dân thành phố M công nhận là bệnh viện đa khoa hạng I thuộc Sở Y tế thành phố. Với chức năng và nhiệm vụ mới, Bệnh viện được Ủy ban nhân dân Thành phố cấp kinh phí đầu tư xây mới Khu nhà D phục vụ SEA Games 2003. Quy mô giường bệnh cũng được tăng dần theo nhu cầu khám, chữa bệnh, bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Theo thời gian, từ số giường khiêm tốn vào những năm đầu mới giải phóng là 285 giường bệnh nội trú thì đến năm 2009 số giường bệnh đã tăng gần 2,5 lần và ổn định với 700 giường bệnh nội trú.