Slogan: “ Dinh dưỡng đúng cách- cuộc sống lành mạnh”.

1. Địa chỉ: Tầng 1, Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng

2. Điện thoại: ….

3. Email: ddtc.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

4.1. Cơ cấu nhân sự

- Tổng số cán bộ, nhân viên: 07.

+ Trong đó có: 01 phụ trách khoa; 06 nhân viên

+ Trình độ chuyên môn: 02 Bác sỹ; 01 Cử nhân, 02 Điều dưỡng cao đẳng và 02  

Sơ cấp nấu ăn.

- Tổ chức Đảng: 01 đồng chí Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Phòng khám - Lão khoa

4.2. Tổ chức bộ máy

- Phụ Trách khoa: Bác sỹ Trần Thị Hòa

5. Lịch sử hình thành và phát triển

Căn cứ Quyết định số 4466/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức lại Bệnh viện Lão khoa và Bệnh viện Phục hồi chức năng thành Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng thuộc Sở Y tế Quảng Ninh, trên cơ sở đó ngày 31/10/2023 bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng ra Quyết định số 601/QĐ-BVLKPHCN thành lập Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế.

Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế tiền thân là Tổ Dinh dưỡng trực thuộc phòng Điều dưỡng quản lý và tổ chức thực hiện.

6. Chức năng, nhiệm vụ

a. Chức năng:

Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về tổ chức thực hiện công tác dinh dưỡng - tiết chế trong Bệnh viện.

Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế thực hiện các chức năng nhiệm vụ được quy định tại thông tư 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện.

b. Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện.

- Xây dựng triển khai quy trình kỹ thuật chuyên môn về dinh dưỡng lâm sàng trong bệnh viện.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động khám, tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý cho người bệnh.

- Tổ chức xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý cho người bệnh điều trị nội trú trong bệnh viện.

- Phối hợp với các khoa lâm sàng hội chẩn và chỉ định chế độ dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh bị suy dinh dưỡng nặng, người bệnh được phân cấp chăm sóc cấp I.

- Quản lý thực phẩm, chế biến, cung cấp chế độ dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh tại giường bệnh.

- Kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong bệnh viện.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về hoạt động dinh dưỡng tại các khoa lâm sàng và trong bệnh viện.

- Đầu mối xây dựng tài liệu tư vấn, truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh, người nhà người bệnh và các đối tượng khác trong bệnh viện.

- Thực hiện hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo bệnh viện.

7. Thành tích đã đạt được:

- Chuyên môn: Dưới sự chỉ đạo, hỗ trợ của Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện Khoa Dinh dưỡng đang từng bước phát triển hướng tới chăm sóc dinh dưỡng toàn diện cho người bệnh.

Đến nay tất cả bệnh nhân nội trú tại bệnh viện đều được đánh giá và sàng lọc Dinh dưỡng trong 24- 48h sau khi nhập viện, với những bệnh nhân có nguy cơ suy dinh dưỡng, bệnh nhân chăm sóc cấp I đã được đánh giá, khám, hội chẩn, tư vấn về chế độ ăn qua đường miệng, cũng như chế độ ăn qua đường sonde dạ dày. Bên cạnh đó khoa  đã và đang tiếp tục xây dựng, cung cấp chế độ ăn bệnh lý, soup ăn qua sonde đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm của người bệnh giúp cải thiện dinh dưỡng cho người bệnh và hỗ trợ điều trị, bệnh nhân ngoại trú được tư vấn dinh dưỡng như các bệnh: suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì, đái tháo đường, tăng HA, suy thận, gout…

Bên cạnh đó, khoa thường xuyên tham gia phổ biến kiến thức về dinh dưỡng cho nhân viên Y tế và người bệnh, người nhà người bệnh do Bệnh viện tổ chức, xây dựng các tài liệu truyền thông như tờ rơi hướng dẫn chế độ dinh dưỡng trong một số bệnh lý, video hướng dẫn nấu soup ăn qua sonde đảm bảo dinh dưỡng cho người bệnh…

Ngoài các hoạt động chuyên môn, khoa cũng tích cực tham gia các hoạt động đào tạo của tuyến trên và của bệnh viện đề ra.

-Danh hiệu thi đua:

+ Tập thể:

+ Cá nhân:

5. Định hướng và phát triển:

Khoa hướng tới phát triển chăm sóc dinh dưỡng toàn diện cho người bệnh, ứng dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật về dinh dưỡng, tiết chế giúp cho người bệnh nâng cao thể trạng và hỗ trợ trong điều trị.