Nhân lực chính là tài sản quan trọng nhất của mỗi công ty, doanh nghiệp. Sức khỏe của cán bộ, nhân viên chính là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của bất kỳ công ty, doanh nghiệp nào. Vì thế, việc khám sức khỏe theo công ty không chỉ là kiểm tra, đánh giá tình trạng sức khỏe của từng nhân viên, sự phù hợp của người lao động đối với mỗi vị trí.

 

Không chỉ là yếu tố bắt buộc, việc khám sức khỏe của người lao động còn là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp. Phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh nghề nghiệp đối với lao động làm việc trong môi trường mang tính chất nguy hiểm, độc hại, giúp giảm được các chi phí y tế và chi phí bồi thường cho người lao động mắc bệnh. Đây cũng là một trong những chính sách đãi ngộ thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp dành cho cán bộ công nhân viên giúp gắn kết nội bộ doanh nghiệp, thu hút và giữ chân người lao động. Bảo vệ sức khỏe nhân viên như bảo vệ nguồn nhân lực của công ty, nâng cao năng suất làm việc.

Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng là đơn vị khám sức khỏe theo công ty uy tín

 

Dịch vụ khám sức khỏe công ty của Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng cung cấp gói khám sức khỏe công ty được xây dựng linh hoạt phù hợp với ngân sách cũng như nhu cầu tầm soát bệnh của từng doanh nghiệp, đảm bảo tiết kiệm thời gian, chi phí.