Giám đốc : Phạm Quang Dũng    

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKII   
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 02033503469
Điện thoại di động: 0913021469
Email: bsquangdung1965@gmail.com

Phó Giám đốc: Lê Thu Huyền

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ y học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0982668266

Phó Giám đốc: Trình Thị Vân Anh
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKII
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0944263388
Email: vananhtrinh76@gmail.com