Giám đốc : Phạm Quang Dũng    

Trình độ chuyên môn : BSCK I   
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
Điện thoại cơ quan : 02033503469
Điện thoại di động : 0913021469
Email : bsquangdung1965@gmail.com

  

Phó Giám đốc: Lê Thu Huyền

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ y học
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
Điện thoại di động : 0982668266

 Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến : Vũ Huy Quang
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ y học
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Điện thoại di động : 0988984028
Email : vuhuyquang77@gmail.com
Trưởng phòng KHTC: Nguyễn Việt Tùng
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Điện thoại di động : 0986919338
Email : nguyenviettung71@gmail.com

Trưởng phòng TCHCQT : Vũ Minh Thùy
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Điện thoại di động : 0982962275
Email : minhthuyvu2209@gmail.com

Phó trưởng phòng TCHCQT : Đoàn Văn Bá
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 
Điện thoại di động : 0979731268
Email : babenhvien@gmail.com
 

Phụ trách phòng Điều dưỡng: Vũ Thị Bích Thủy
Trình độ chuyên môn : ĐH Điều dưỡng
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Điện thoại di động : 0988910212

 

Phó trưởng khoa Khám Bệnh - Cấp cứu: Nguyễn Minh Đức
Trình độ chuyên môn : Bác sĩ
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Điện thoại di động : 0903419808

 

Phó trưởng khoa Vật lý trị liệu - PHCN: Hoàng Thị Kim Oanh
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp  
Điện thoại di động: 0915523644
Email : 

Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp - NCT: Đỗ Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn : BS.CKI
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Điện thoại di động : 0915178868
Email : bsdohaqn@gmail.com

Phó trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp - NCT: Lê Thu Hiên
Trình độ chuyên môn : Bác sĩ
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Điện thoại di động : 0384898919
Email :
 

Phó trưởng khoa Nội - YHCT: Ngô Bá Toàn
Trình độ chuyên môn : Bác sĩ
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Điện thoại di động : 0985912489
Email : ngobatoan1970@gmail.com

 

Phụ trách khoa CĐHA-CLS-Dược: Nguyễn Chí Tuyến
Trình độ chuyên môn : Bác sĩ
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Điện thoại di động: 0988316279
Email :