Giám đốc : Phạm Quang Dũng    

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKII   
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 02033503469
Điện thoại di động: 0913021469
Email: bsquangdung1965@gmail.com

Phó Giám đốc: Lê Thu Huyền

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ y học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0982668266

Phó Giám đốc: Trình Thị Vân Anh
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKII
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0944263388
Email: vananhtrinh76@gmail.com

 

Trưởng phòng KH tổng hợp - Chỉ đạo tuyến : Vũ Huy Quang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ y học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0988984028
Email : vuhuyquang77@gmail.com
Phó trưởng phòng Kế Hoạch Tổng hợp - Chỉ đạo Tuyến:
Nguyễn Lương Tuyên

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Điện thoại di động : 0963211229
Trưởng phòng Tài chính Kế toán: Nguyễn Việt Tùng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0986919338
Email: nguyenviettung71@gmail.com
Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán: Nguyễn Thị Khánh Thuỷ
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0914694886
Email: thuypythb@gmail.com

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính: Vũ Minh Thùy
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0982962275
Email: minhthuyvu2209@gmail.com

Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính: Đoàn Văn Bá
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 
Điện thoại di động : 0979731268
Email: babenhvien@gmail.com
Phụ trách phòng QLCL&CNTT: Nguyễn Văn Tinh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 
Điện thoại di động: 0973366834
Email: tinhnguyenngoc@gmail.com
 
PTK. Phụ trách Khoa Khám Bệnh - Cấp cứu: Trương Văn Phi
Trình độ chuyên môn : Bác sĩ CKI
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Điện thoại di động: 0977185406
PTP. Phụ trách phòng Điều dưỡng: Nguyễn Thị Anh Thư
Trình độ chuyên môn: Điều dưỡng CKI
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0989293880
PTK. Phụ trách Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn: Vũ Thị Bích Thủy
Trình độ chuyên môn: ĐH Điều dưỡng
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động : 0988910212
PTK. Liên Chuyên khoa Hệ Ngoại: Hoàng Thị Kim Oanh
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp  
Điện thoại di động: 0915523644

PTK. Phụ trách khoa Vật lý trị liệu: Đỗ Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn : Bác sĩ CKI
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Điện thoại di động : 0915178868
Email: bsdohaqn@gmail.com

PTK. Phụ Trách khoa Hoạt động trị liệu: Lê Thu Hiên
Trình độ chuyên môn : Bác sĩ
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Điện thoại di động : 0384898919
 
PTK. Phụ trách khoa YHCT: Ngô Bá Toàn
Trình độ chuyên môn : Bác sĩ
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Điện thoại di động : 0985912489
Email : ngobatoan1970@gmail.com

PTK. Phụ trách khoa Xét nghiệm: Nguyễn Chí Tuyến
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Điện thoại di động: 0988316279
 

Phụ trách khoa Chẩn đoán HA-TDCN: Phạm Đình Lịch
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại di động: 0914806265
 
PTK Phụ trách khoa Nội tổng hợp: Lê Thị Hương Thu
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ - Bác sĩ Nội trú
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại di động: 0919174572
PTK Phụ trách khoa TK - Cơ xương khớp: Đinh Thị Xuyền
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại di động: 0985728938
PTK. Phụ trách khoa LCK Hệ ngoại: Hoàng Ngọc Hưng
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0399611599
PTK. Phụ trách khoa Dược-VT, TBYT: Mai Huyền Trang
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ CKI
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0982218856