I. KHOA KHÁM BỆNH - CẤP CỨU

" Cấp cứu chuyên nghiệp - Tận lực tận tâm - Bắt kịp sự sống "

1. Địa chỉ: Tầng 1, Khu Nhà 8 Tầng, Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng

2. Điện thoại: 02036510982

3. Email: kbcc.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ, nhân viên: 10 người

+ Trong đó có: 01 phó trưởng khoa; 01 điều dưỡng trưởng; 09 nhân viên

+ Trình độ chuyên môn:

                                       BSCKI: 02

                                       Bác sỹ: 02

                                       Điều dưỡng: 04 ( sau đại học 01, cao đẳng 03)

                                       Hộ lý: 02

- Tổ chức Đảng: 02 đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ Phòng khám-lão khoa.

5. Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa khám bệnh- Cấp cứu được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-BVLKPHCN ngày 08/02/2022 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - PHCN “về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Lão khoa - PHCN Quảng Ninh”.

6. Chức năng, nhiệm vụ

6.1. Chức năng:

Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh:
- Hàng năm, căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của khoa để trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tố chức thực hiện.

- Tổ chức khám bệnh, thu dung người bệnh trong và ngoài tỉnh,  phân loại bệnh tật  lên các khoa điều trị.

- Thường trực 24/24 để tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu.

- Điều trị hồi sức tích cực các bệnh nhân nặng, xử trí và phân loại bệnh nhân về các khoa lâm sàng khác, các bệnh nhân vượt khả năng thì chuyển viện theo quy định.

- Tham gia hội chẩn và hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân tại các khoa khác.

- Tham gia công tác đào tạo của bệnh viện.

- Tham gia công tác sinh hoạt và nghiên cứu khoa học.

- Tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện về công tác hồi sức cấp cứu.

- Tham gia công tác đào tạo - hỗ trợ tuyến.

- Tổ chức khám chữa bệnh về tất cả các chuyên khoa: Nội, Ngoại, Nhi, Mắt, Tai Mũi Họng, Răng hàm mặt, Phục hồi chức năng, Y học Cổ truyền, đặc biệt đơn nguyên khám các bệnh tự kỷ, chậm phát triển ngôn ngữ, trí tuệ và vận động, phòng khám hậu COVID.

- Khám sức khỏe cho nhân dân theo yêu cầu.

- Cấp cứu và điều trị các bệnh nhân tuyến cơ sở chuyển đến.

- Tổ chức cấp cứu ngoại viện.

- Tổ chức tốt công tác hành chính khoa. Đảm bảo chất lượng hồ sơ bệnh án theo quy định, cập nhật chính xác mọi số liệu liên quan đến người bệnh đến khám và điều trị tại khoa; tài liệu, so sách phải được lưu trữ theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc các chính sách Khám chữa bệnh, Bảo hiểm y tế theo Quy chế Bệnh viện và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho người bệnh đến khám và điều trị.

- Thực hiện phòng, chống dịch bệnh theo kế hoạch của Bệnh viện, của Ngành, của tỉnh cho người bệnh tại khoa.

- Tổ chức thực hiện công tác dự trù, bảo quản vật tư, trang thiết bị kịp thời phục vụ cấp cứu và khám bệnh, điều trị bệnh nhân. Quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị đảm bảo đúng qưy định.

- Thực hiện công tác quản lý chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế và theo kế hoạch của Bệnh viện.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; đối với những công việc đột xuất hoặc diễn biến bất thường phải kịp thời báo cáo xin ý kiến Giám đốc Bệnh viện.

Nghiên cứu khoa học:
- Tổ chức nghiên cứu các đề tài cấp cơ sở, cấp tỉnh.
Hợp tác về chuyên môn kỹ thuật:
- Kết hợp chặt chẽ với bệnh viện tuyến trên và các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành để phát triển kỹ thuật của bệnh viện. Hỗ trợ điều trị cho các đơn vị tuyến dưới.

7. Thành tích đạt được

- Tập thể đạt Lao Động Xuất Sắc 2020        

- Tập thể đạt Lao Động Tiên Tiến 2021

- Tổ công đoàn: Đạt tổ Công Đoàn Xuất Sắc, khen thưởng Công Đoàn ngành

 

II. KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU

" Điều trị tận tâm - Chăm sóc ân cần - Phục hồi hiệu quả "

1. Địa chỉ: Tầng 4, Bệnh viện Lão khoa- Phục hồi chức năng

2. Điện thoại: 02036510984

3. Email: vltl.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ, nhân viên: 19

+ Trong đó: 01 phó trưởng Khoa; 01 Điều dưỡng trưởng; 15 nhân viên.

+ Trình độ chuyên môn:

Bác sỹ CKI: 02

Bác sỹ: 07

Kỹ thuật viên PHCN: 03 cử nhân PHCN; 02 CĐ PHCN

Điều dưỡng: 03 CĐ Điều dưỡng

- Tổ chức Đảng: 02 đồng chí Đảng viên thuộc chi bộ Phục hồi chức năng- Y học cổ truyền.

5. Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng được thành lập từ  năm …….. Thực hiện Quyết định số 4466 ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức lại Bệnh viện Lão khoa và Bệnh viện Phục hồi chức năng thành Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng Quảng Ninh. Khoa Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng đổi tên thành khoa Vật lý trị liệu theo Quyết định số 64/QĐ-BVLKPHCN ngày 08/02/2022 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - PHCN “về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Lão khoa - PHCN Quảng Ninh”.

6. Chức năng, nhiệm vụ

6.1. Chức năng:

Khoa Vật lý trị liệu của Bệnh viện là khoa chuyên môn chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về công tác khám, chữa bệnh cho bệnh nhân và toàn bộ hoạt động của khoa.

6.2. Nhiệm vụ:

- Hàng năm căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của khoa để trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thăm khám và điều trị cho các bệnh nhân điều trị tại khoa theo đúng quy định.

- Hướng dẫn sử dụng các dụng cụ trợ giúp, chỉnh hình, chân tay giả.

- Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức hội chẩn, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện. Những trường hợp khó phải báo cáo ngay giám đốc bệnh viện, xin ý kiến giải quyết.

- Tham gia cấp cứu ngoài bệnh viện và tiếp nhận các cấp cứu hàng loạt khi được cấp trên phân công.

- Tổ chức thường trực và công tác cấp cứu liên tục 24h.

- Tham gia hướng dẫn thực hành cho các đối tượng bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng.

- Triển khai thực hiện các kỹ thuật vật lý trị liệu- phục hồi chức năng do Bộ Y tế ban hành.

- Triển khai kết hợp kỹ thuật y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám, chữa bệnh.

- Tổ chức tốt công tác hành chính khoa. Đảm bảo chất lượng hồ sơ bệnh án theo quy định, cập nhật chính xác mọi số liệu liên quan đến người bệnh đến khám và điều trị tại khoa; tài liệu, sổ sách phải được lưu trữ theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc các chính sách Khám chữa bệnh, Bảo hiểm y tế theo Quy chế Bệnh viện và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục sức khỏe; phòng, chống dịch bệnh theo kế hoạch của Bệnh viện, của Ngành, của tỉnh cho người bệnh tại khoa.

- Tham gia công tác đào tạo; chỉ đạo tuyến; Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; nghiên cứu khoa học; tổng kết công tác điều trị, chăm sóc người bệnh, công tác chuyên môn và quản lý.

- Tư vấn cho người bệnh và gia đình người bệnh về PHCN, tâm lý, giáo dục, hướng nghiệp.

- Tổ chức thực hiện công tác dự trù, bảo quản vật tư, trang thiết bị kịp thời phục vụ cấp cứu và khám bệnh, điều trị bệnh nhân. Quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị đảm bảo đúng quy định.

- Tổ chức quản lý nhân lực, an ninh, an toàn lao động; tham gia công tác chống nhiễm khuẩn, xử lý chất thải theo đúng quy định.

- Thực hiện công tác quản lý chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế và theo kế hoạch của Bệnh viện.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; đối với những công việc đột xuất hoặc diễn biến bất thường phải kịp thời báo cáo xin ý kiến Giám đốc Bệnh viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

7. Thành tích đạt được:

- Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế năm 2003, 2005, 2006, 2007, 2011 , 2013, 2016, 2019, 2021.


 

III. KHOA HOẠT ĐỘNG TRỊ LIỆU

" Phục hôi chức năng- Nâng tầm cuộc sống "

1. Địa chỉ: Tầng 5, Khu Nhà Hành chính, Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng

2. Điện thoại: 02036510987

3. Email: hđtl.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

  • Tổng số cán bộ, nhân viên: 20.

     + Trong đó có: 01 phó khoa - phụ trách khoa; 01 điều dưỡng trưởng khoa; 13 nhân viên

     + Trình độ chuyên môn: 08 Bác sĩ, 03 KTV; 08 ĐD, 01 hộ lý

  • Tổ chức Đảng: 03 đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ PHCN – YHCT

5. Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Hoạt động trị liệu được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-BVLKPHCN ngày 08/02/2022 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - PHCN “về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Lão khoa - PHCN Quảng Ninh”.

6. Chức năng, nhiệm vụ

6.1. Chức năng:

Khoa Hoạt động trị liệu là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác khám, chữa bệnh phục hồi chức năng cho người bệnh và toàn bộ hoạt động của khoa.

6.2. Nhiệm vụ:

- Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của khoa để trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thăm khám, lượng giá và điều trị chuyên khoa phục hồi chức năng, can thiệp phục hồi các chức năng sinh hoạt hàng ngày cho bệnh nhân.

- Triển khai thực hiện các kỹ thuật hoạt động trị liệu, vật lý trị liệu - phục hồi chức năng và các kỹ thuật chuyên ngành khác phù hợp với năng lực và phạm vi hành nghề của cán bộ y tế trong khoa do cấp có thẩm quyền quy định.

- Tư vấn cho người bệnh và gia đình người bệnh về phục hồi chức năng các chức năng sinh hoạt hàng ngày, tâm lý, giáo dục và hướng nghiệp giúp người bệnh tái hòa nhập với môi trường sống ở gia đình và cộng đồng.

- Tư vấn và hướng dẫn sử dụng dụng cụ trợ giúp cho người bệnh.

- Tổ chức hội chẩn, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện. Những trường hợp khó phải báo cáo ngay giám đốc Bệnh viện, xin ý kiến giải quyết.

- Tổ chức thường trực và công tác cấp cứu liên tục 24h.

- Tham gia hướng dẫn thực hành cho các đối tượng bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng các kỹ thuật hoạt động trị liệu.

- Tổ chức tốt công tác hành chính khoa. Đảm bảo chất lượng hồ sơ bệnh án theo quy định, cập nhật chính xác mọi số liệu liên quan đến người bệnh khám và điều trị tại khoa; tài liệu, sổ sách phải được lưu trữ theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc các chính sách Khám chữa bệnh, Bảo hiểm y tế theo Quy chế Bệnh viện và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh theo kế hoạch của Bệnh viện, của Ngành, của tỉnh cho người bệnh tại khoa.

- Tham gia công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, nghiên cứu khoa học. Tổng kết công tác điều trị, chăm sóc người bệnh, công tác chuyên môn và quản lý.

- Tổ chức thực hiện công tác dự trù, bảo quản vật tư, trang thiết bị kịp thời phục vụ cấp cứu và khám bệnh, điều trị bệnh nhân. Quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị đảm bảo đúng quy định.

- Tổ chức quản lý nhân lực, an ninh, an toàn lao động, tham gia công tác chống nhiễm khuẩn, xử lý chất thải theo đúng quy định.

- Thực hiện công tác quản lý chất lượng Bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện của Bộ Y tế và theo kế hoạch của Bệnh viện.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối với những công việc đột xuất hoặc diễn biến bất thường phải kịp thời báo cáo xin ý kiến Giám đốc Bệnh viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

 

IV. KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN

" Chẩn trị tốt - Bấm huyệt hay - Hăng say điều trị "

1. Địa chỉ: Tầng 6, Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng

2. Điện thoại: 02036510989

3. Email: yhct.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

  • Tổng số cán bộ, nhân viên: 10.

+ Trong đó có: 01 Bs phó khoa phụ trách khoa; 01 ĐD phụ trách điều dưỡng.

+ Trình độ chuyên môn: 05 Bác sỹ, 04 Điều dưỡng; 01 KTV.

  • Tổ chức Đảng: 01 đồng chí Phó Bí thư Chi bộ Phục hồi chức năng – Y học cổ truyền.

5. Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Y học cổ truyền được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-BVLKPHCN ngày 08/02/2022 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - PHCN “về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Lão khoa - PHCN Quảng Ninh”. (Tiền thân là khoa Nội- Y học cổ truyền được thành lập 7/2020 thuộc Bệnh viện Phục hồi chức năng).

6. Chức năng, nhiệm vụ

6.1. Vị trí, chức năng:

Khoa Y học cổ truyền là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác khám, chữa bệnh cho bệnh nhân và toàn bộ hoạt động của khoa.

Nhiệm vụ:

- Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của khoa để trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thăm khám và điều trị cho các bệnh nhân điều trị tại khoa theo đúng quy định.

- Tổ chức hội chẩn, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện. Những trường hợp khó phải báo cáo ngay giám đốc Bệnh viện, xin ý kiến giải quyết.

- Tham gia cấp cứu ngoài Bệnh viện và tiếp nhận các cấp cứu hàng loạt khi được cấp trên phân công.

- Tham gia thường trực và công tác cấp cứu liên tục 24h, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

- Tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện quy chế phối hợp các khoa, phòng để triển khai kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh. Triển khai thực hiện quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật về y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành.

- Lập dự trù thuốc YHCT và các chế phẩm YHCT để phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

- Tham gia Hội đồng thuốc và điều trị. Hội đồng kiểm nhập dược liệu, thuốc từ dược liệu.

- Tổ chức tốt công tác hành chính khoa. Đảm bảo chất lượng hồ sơ bệnh án theo quy định, cập nhật chính xác mọi số liệu liên quan đến người bệnh đến khám và điều trị tại khoa. tài liệu, sổ sách phải được lưu trữ theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc các chính sách Khám chữa bệnh, Bảo hiểm y tế theo Quy chế Bệnh viện và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về y dược cổ truyền trong phòng bệnh, chữa bệnh trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người bệnh; thực hiện phòng, chống dịch bệnh theo kế hoạch của Bệnh viện, của Ngành, của tỉnh cho người bệnh tại khoa.

- Tham gia công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học. Tổng kết công tác điều trị, chăm sóc người bệnh, công tác chuyên môn và quản lý.

- Tổ chức thực hiện công tác dự trù, bảo quản vật tư, trang thiết bị kịp thời phục vụ cấp cứu và khám bệnh, điều trị bệnh nhân. Quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị đảm bảo đúng quy định.

- Tổ chức quản lý nhân lực, an ninh, an toàn lao động. Tham gia công tác chống nhiễm khuẩn, xử lý chất thải theo đúng quy định.

- Thực hiện công tác quản lý chất lượng Bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện của Bộ Y tế và theo kế hoạch của Bệnh viện.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối với những công việc đột xuất hoặc diễn biến bất thường phải kịp thời báo cáo xin ý kiến Giám đốc Bệnh viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc. 

 

V. KHOA TÂM LÝ TRỊ LIỆU

" Bền bỉ tận tâm - Ươm mầm hạnh phúc "

1. Địa chỉ: Tầng 7, Bệnh viện Lão khoa- Phục hồi chức năng

2. Điện thoại: 02036510985

3. Email: tltl.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ, nhân viên: 19

+ Trong đó: 01 PGĐ phụ trách chuyên môn; 01 phó trưởng Khoa; 01 Điều dưỡng trưởng; 16 nhân viên.

+ Trình độ chuyên môn:

Bs. Ths sỹ: 01

Ths CTXH; 01

Bác sỹ y khoa; 02

Bác sỹ YHCT; 02

Kỹ thuật viên PHCN: 02 cử nhân PHCN; 02 CĐ PHCN

Điều dưỡng: 01 cử nhân; 07 CĐ Điều dưỡng

Hộ lý; 01

- Tổ chức Đảng: 04 đồng chí Đảng viên thuộc chi bộ Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền.

5. Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Tâm lý trị liệu tiền thân đơn nguyên tâm bệnh nằm trong khoa Vật lý trị liệu thuộc Bệnh viện Phục hồi chức năng. Thực hiện Quyết định số 4466 ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức lại Bệnh viện Lão khoa và Bệnh viện Phục hồi chức năng thành Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng Quảng Ninh. Khoa Tâm lý trị liệu được thành lập từ ngày 01/3/2022 theo Quyết định số 64/QĐ-BVLKPHCN ngày 08/02/2022 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - PHCN “về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Lão khoa - PHCN Quảng Ninh”.

6. Chức năng, nhiệm vụ

6.1. Chức năng.

Khoa Tâm lý trị liệu của Bệnh viện là khoa chuyên môn, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc Bệnh viện về công tác khám, chữa bệnh cho bệnh nhân tâm lý không ổn định, trẻ khiếm khuyết về vận động, tinh thần, các đối tượng khác và toàn bộ hoạt động của khoa.

6.2. Nhiệm vụ.

Hằng năm căn cứ theo kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của khoa trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Tổ chức thăm khám và điều trị cho các bệnh nhân điều trị tại khoa theo đúng quy định.

Hướng dẫn bệnh nhân sử dụng dụng cụ trợ giúp, chỉnh hình, chân tay giả.

Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức hội chẩn, chuyển khoa, chuyển tuyến, ra viện, thanh quyết toán; những trường hợp khó phải báo cáo ngay với Giám đốc Bệnh viện, xin ý kiến giải quyết.

Tham gia cấp cứu ngoại viện và tiếp nhận các cấp cứu hàng loạt khi được cấp trên phân công.

Tham gia công tác chỉ đạo tuyến dựa vào cộng đồng, khám sàng lọc các trường hợp khuyết tật, nhất là đối với khuyết tật bẩm sinh.

Tổ chức công tác hành chính khoa, đảm bảo chất lượng hồ sơ bệnh án theo đúng quy định, cập nhật chính xác mọi số liệu liên quan đến người bệnh đến khám và điều trị tại khoa, tài liệu sổ sách phải được lưu trữ đúng theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc các chính sách khám chữa bệnh, Bảo hiểm y tế theo quy định Bệnh viện và các quy định của pháp luật hiện hành.

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh theo kế hoạch của Bệnh viện, của Ngành, của Tỉnh cho người bệnh tại khoa.

Tham gia công tác đào tạo, chỉ đạo, nghiên cứu khoa học, tổng kết công tác điều trị, chăm sóc người bệnh, công tác chuyên môn và quản lý.

Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao hợp lý để phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh, quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị đảm bảo đúng quy định để phát huy kết quả.

Tổ chức quản lý nhân lực, an ninh, an toàn lao động, tham gia công tác chống nhiễm khuẩn, xử lý chất thải theo đúng quy định.

Thực hiện công tác quản lý chất lượng Bệnh viện theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện của Bộ y tế theo kế hoạch của Bệnh viện.

Định kỳ, sơ kết tổng kết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; đối với công việc đột xuất hoặc diễn biến bất thường, phải kịp thời báo cáo xin ý kiến Giám đốc Bệnh viện.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của ban Giám đốc

VI. KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH THĂM DÒ CHỨC NĂNG

" Hình ảnh chuẩn vàng - An toàn điều trị " 

1. Địa chỉ: Tầng 1  Khu Khám Bệnh - Bệnh viện Lão khoa- Phục hồi chức năng

2. Điện thoại

3. Email: cdha.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ, nhân viên: 07

- Trong đó có: 01 phụ trách khoa, 06 nhân viên.

- Trình độ chuyên môn: 01 BSCK1, 03 BS đa khoa, 01 Cử nhân CĐHA, 01 Điều dưỡng ĐH, 01 Điều dưỡng cao đẳng

5. Lịch sử hình thành và phát triển:

Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-BVLKPHCN ngày 08/02/2022 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa- PHCN về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Lão khoa - PHCN Quảng Ninh .

6. Chức năng và nhiệm vụ:

6.1. Chức năng:

Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, có trách nhiệm tham mưu Giám đốc Bệnh viện tổ chức thực hiện các kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng để chẩn đoán và theo dõi kết quả điều trị cho bệnh nhân nội trú, ngoại trú phục vụ yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ y tế.

6.2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện các kỹ thuật thăm dò chức năng (Điện tim, đo lưu huyết não, đo loãng xương....), các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh (Siêu âm, chụp X quang, Xq răng toàn cảnh, CT Siemens 128 dãy ,…) để chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị phục vụ yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh của bệnh nhân.

 - Tham gia khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân theo kế hoạch được duyệt, tham gia phòng, chống dịch bệnh khi được Giám đốc Bệnh viện phân công.

 - Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả các máy móc thiết bị được trang bị để nâng cao chất lượng và hiệu quả khám, điều trị bệnh. Đề xuất việc trang bị máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh.

 - Quản lý các hóa chất độc theo đúng quy định của Bệnh viện, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thực hiện các chế độ bảo hộ lao động, pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ, kiểm tra liều kế của từng người trong bộ phận X quang theo quy định.

 - Tham gia nghiên cứu khoa học, huấn luyện chuyên môn cho học viên đến nghiên cứu, thực tập tại khoa.

- Thực hiện các chế độ, quy chế công tác chuyên môn do Bộ Y tế quy định.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học để có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên trong khoa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Quản lý cán bộ nhân viên và tài sản của khoa theo quy định của Giám đốc. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

 

VII. KHOA THẦN KINH CƠ XƯƠNG KHỚP

"Mạnh gân cốt - Vững tinh thần"

1. Địa chỉ: Tầng 6 - Bệnh viện Lão khoa- Phục hồi chức năng

2. Điện thoại: .......

3. Email: tkcxk.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ, nhân viên: 06

- Trong đó có: 01 phụ trách khoa, 05 nhân viên.

- Trình độ chuyên môn: 01 BSCK1, 03 BS đa khoa, 02 Điều dưỡng (01 điều dưỡng đại học, 01 điều dưỡng cao đẳng).

- Tổ chức Đảng: 3 đồng chí là đảng viên thuộc chi bộ Phòng khám - Lão khoa

5. Lịch sử hình thành và phát triển:

Khoa Thần kinh - Cơ xương khớp được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-BVLKPHCN ngày 08/02/2022 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - PHCN về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Lão khoa - PHCN Quảng Ninh .

6. Chức năng và nhiệm vụ:

6.1. Chức năng:

Khoa Thần kinh – Cơ xương khớp là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân mắc các bệnh lý thuộc chuyên ngành thần kinh, cơ xương khớp, tâm thần người già.

6.2. Nhiệm vụ:

- Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện , lập kế hoạch công tác của Khoa để trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện

- Tổ chức thăm khám và điều trị cho các bệnh nhân điều trị tại khoa theo đúng quy định

- Tham gia cấp cứu ngoài Bệnh viện và tiếp nhận các cấp cứu hàng loạt khi được cấp trên phân công.

- Tổ chức thường trực và công tác cấp cứu liên tục 24h.

- Tham gia hướng dẫn thực hành cho các đối tượng bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng.

- Triển khai thực hiện các kỹ thuật chuyên ngành Thần kinh - Cơ xương khớp, vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng do Bộ y tế ban hành và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Triển khai kế hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong khám chữa bệnh.

- Tổ chức công tác hành chính khoa. Đảm bảo chất lượng hồ sơ bệnh án theo quy định, cập nhật chính xác mọi số liệu liên quan đến người bệnh đến khám và điều trị tại khoa; tài liệu, sổ sách phải lưu trữ theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc các chính sách Khám chữa bệnh, Bảo hiểm y tế theo Quy chế Bệnh viện và các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Thực hiện nhiệm vụ  tuyên truyền, tư vấn và giáo dục sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh theo kế hoạch của Bệnh viện, của Ngành, của tỉnh cho người bệnh tại khoa.

- Tham gia công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến; Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; nghiên cứu khoa học; tổng kết công tác điều trị,chăm sóc người bệnh,công tác chuyên môn quản lý.

- Tổ chức thực hiện công tác dự trù, bảo quản vật tư, trang thiết bị, kịp thời phục vụ cấp cứu và khám bệnh, điều trị cho bệnh nhân. Quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị đảm bảo đúng quy định.

- Tổ chức quản lý nhân lực,an ninh, an toàn lao động;tham gia công tác chống nhiễm khuẩn, xử lý chất thải y tế theo đúng quy định.

- Thực hiện công tác quản lý chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ y tế và theo kế hoạch của Bệnh viện.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;đối với những công việc đột xuất hoặc diễn biến bất thường phải kịp thời báo cáo xin ý kiến Giám đốc Bệnh viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc

 

VIII. KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA HỆ NGOẠI

" Sáng y đức - Vững y thuật "

1. Địa chỉ: Tầng 3 - Bệnh viện Lão khoa- Phục hồi chức năng

2. Điện thoại: .......

3. Email: lck.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ, nhân viên: 07

- Trong đó có: 01 Phó trưởng khoa, 06 nhân viên.

- Trình độ chuyên môn: 02 BSCK1, 01 Thạc sỹ y khoa, 02 BS đa khoa, 02 Điều dưỡng (01 Đại học, 01 Cao đẳng)

- Tổ chức Đảng: 02 Đảng viên thuộc Chi bộ Phòng khám – Lão khoa.

5. Lịch sử hình thành và phát triển:

Khoa Liên chuyên khoa hệ Ngoại được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-BVLKPHCN ngày 08/02/2022 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa- PHCN về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Lão khoa - PHCN Quảng Ninh .

6. Chức năng và nhiệm vụ:

6.1. Chức năng:

Khoa Liên chuyên khoa hệ Ngoại là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, có trách nhiệm tham mưu Giám đốc Bệnh viện tổ chức thực hiện các kỹ thuật về Tai - Mũi - Họng, Mắt, Răng - Hàm - Mặt, Ngoại khoa để chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân nội trú, ngoại trú phục vụ yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ y tế.

6.2. Nhiệm vụ:

- Với vai trò là một khoa lâm sàng có nhiệm vụ khám bệnh nội trú, ngoại trú và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh về các bệnh lý Tai - Mũi Họng, Mắt, Răng - Hàm - Mặt và các bệnh lý Ngoại khoa.

 - Tham gia khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân theo kế hoạch được duyệt, tham gia phòng, chống dịch bệnh khi được Giám đốc Bệnh viện phân công.

 - Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả các máy móc thiết bị được trang bị để nâng cao chất lượng và hiệu quả khám, điều trị bệnh. Đề xuất việc trang bị máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh.

 - Tham gia nghiên cứu khoa học, huấn luyện chuyên môn cho học viên đến nghiên cứu, thực tập tại khoa.

- Thực hiện các chế độ, quy chế công tác chuyên môn do Bộ Y tế quy định.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học để có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên trong khoa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Quản lý cán bộ nhân viên và tài sản của khoa theo quy định của Giám đốc. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

 

IX. KHOA NỘI TỔNG HỢP

" Điều trị bằng khối óc - Chăm sóc bằng con tim "

 

1. Địa chỉ: Tầng 2, khu nhà điều trị, Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng

2. Điện thoại:

3. Email: nth.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ/ nhân viên: 07

+ Trong đó: 01 phụ trách khoa, 06 nhân viên

+ Trình độ chuyên môn: BS Nội trú: 01; Bác sĩ đa khoa: 03; Điều dưỡng đại học: 02; điều dưỡng cao đẳng: 01.

- Tổ chức Đảng: 03 đồng chỉ Đảng viên thuộc chi bộ Phòng khám – lão khoa

5. Lịch sử hình thành và phát triển:

Khoa Nội tổng hợp được thành lập từ ngày 01/06/ 2022 theo quyết định số 252/QĐ – BVLKPHCN ngày 01/06/2022 của bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng về việc kiện toàn các khoa, phòng thuộc Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng. Đến ngày 01/11/2022, khoa được kiện toàn lại sau khi chuyển sang cơ sở Đại Yên.

6. Chức năng,  nhiệm vụ:

6.1. Vị trí, chức năng:

Khoa Nội tổng hợp là khoa chuyên môn chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về công tác khám, chữa bệnh cho các bệnh nhân mắc các bệnh nội khoa.

6.2. Nhiệm vụ:

- Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của khoa để trình giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thăm khám và điều trị cho các bệnh nhân điều trị tại khoa theo đúng quy định.

- Tổ chức hội chẩn, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện. Những trường hợp khó phải báo cáo ngay giám đốc bệnh viện, xin ý kiến giải quyết.

- Tham gia cấp cứu ngoài bệnh viện và các cấp cứu hàng loạt khi được cấp trên phân công.

- Tổ chức thường trực và công tác cấp cứu liên tục 24h.

- Tham gia hướng dẫn thực hành cho các đối tượng bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng.

- Triển khai thực hiện các kỹ thuật nội khoa, Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng do Bộ y tế ban hành và được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Triển khai kết hợp kỹ thuật y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám, chữa bệnh.

- Tổ chức tốt công tác hành chính khoa. Đảm bảo chất lượng hồ sơ bệnh án theo quy định, cập nhật chính xác mọi số liệu liên quan đến người bệnh đến khám và điều trị tại khoa; tài liệu, sổ sách phải được lưu trữ theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc các chính sách khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế theo quy định của Bệnh viện và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, tư vấn và giáo dục sức khỏe, hướng dẫn về vệ sinh, ăn uống phòng bệnh nội khoa; phòng, chống dịch bệnh theo kế hoạch của Bệnh viện, của Ngành, của tỉnh cho người bệnh tại khoa.

- Tham gia công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; nghiên cứu khoa học; tổng kết công tác điều trị, chăm sóc người bệnh, công tác chuyên môn và quản lý.

- Tổ chức thực hiện công tác dự trù, bảo quản vật tư, trang thiết bị kịp thời phục vụ cấp cứu và khám bệnh, điều trị bệnh nhân. Quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị đảm bảo đúng quy định.

- Tổ chức quản lý nhân lực, an ninh, an toàn lao động; tham gia công tác chống nhiễm khuẩn, xử lý chất thải y tế theo đúng quy định.

- Thực hiện công tác quản lý chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ y tế và theo kế hoạch của Bệnh nhân.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; đối với những công việc đột xuất hoặc diễn biến bất thường phải kịp thời báo cáo xin ý kiến Ban giám đốc Bệnh viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc.

 

X. KHOA XÉT NGHIỆM

" Đoàn kết, Trung thực, Chính xác, Tin cậy "

 

1. Địa chỉ: Tầng 1 Khu  - Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng

2. Điện thoại: 0988316279

3. Email: xn.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ, nhân viên: 07. 

+ Trong đó có: 01 phụ trách phòng; 01 Phụ trách KTV; 05 nhân viên

+ Trình độ chuyên môn:

. Bác sỹ: 03

. Cử nhân: 04

- Tổ chức Đảng: 02 đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ Dược - cận lâm sàng

5. Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa xét nghiệm được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-BVLKPHCN ngày 08/02/2022 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - PHCN “về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Lão khoa - PHCN Quảng Ninh”.

6. Chức năng, nhiệm vụ

6.1. Chức năng

Khoa xét nghiệm là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động xét nghiệm và các nhiệm vụ được giao theo Thông tư 49/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh;

- Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về Hóa sinh - Miễn dịch, Huyết học - Đông máu, Vi sinh, phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật mới và chỉ đạo tuyến theo quy định của Bệnh viện;

- Thực hiện nhiệm vụ trong Quy chế Khoa xét nghiệm do Bộ Y tế ban hành.

6.2. Nhiệm vụ

- Hàng năm căn cứ kế hoạch hoạt động của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của khoa để trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, hóa chất sinh phẩm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao giờ hành chính và giờ trực;

- Tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ bệnh phẩm của bệnh nhân nội trú, ngoại trú và lấy bệnh phẩm một số xét nghiệm theo quy định;

- Thực hiện xét nghiệm Hóa sinh - Miễn dịch, Huyết học - Đông máu, Vi sinh đảm bảo chất lượng phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị của Bệnh viện;

- Liên hệ chặt chẽ với các khoa lâm sàng thu nhận và xử lý các thông tin về chuyên môn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm;

- Tham gia vào Hội đồng thầu của bệnh viện, tư vấn và xem xét năng lực của các hãng cung cấp sinh phẩm, hóa chất và vật tư tiêu hao cho Hội đồng thầu;

- Sử dụng, phát huy hiệu quả và bảo quản trang thiết bị được giao theo đúng quy định máy phải có hồ sơ lý lịch, bảng hướng dẫn sử dụng, phân công người sử dụng. Liên hệ với Phòng vật tư trang thiết bị để bảo quản và định kỳ bảo dưỡng theo quy định;

- Định kỳ chuẩn thức các quy trình kỹ thuật xét nghiệm để đảm bảo chính xác các xét nghiệm;

- Lập kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn, bảo dưỡng trang thiết bị định kỳ hoặc đột xuất đảm bảo an toàn và chất lượng cao nhất khi sử dụng;

- Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao hợp lý để phục vụ cho công tác xét nghiệm;

- Lập kế hoạch đào tạo và đào tạo lại chuyên môn để nâng cao trình độ cho nhân viên trong khoa;

- Thực hiện bảo quản hoá chất, sinh phẩm, bệnh phẩm đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối;

- Tham gia công tác chống nhiễm khuẩn, khử nhiễm, xử lý chất thải chung trong toàn bệnh viện;

- Thực hiện đúng các quy định về bảo hộ lao động và an toàn khi tiến hành xét nghiệm;

- Thực hiện quản lý thông tin và bảo mật thông tin liên quan đến bệnh nhân, cập nhật mọi số liệu về lĩnh vực xét nghiệm, thực hiện quản lý, lưu trữ tài liệu, hồ theo quy định.

- Tham gia công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học; tổng kết công tác chuyên môn và quản lý.

- Thực hiện công tác quản lý chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế và theo kế hoạch của Bệnh viện.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; đối với những công việc đột xuất hoặc diễn biến bất thường phải kịp thời báo cáo xin ý kiến Giám đốc Bệnh viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện giao.

XI. KHOA DƯỢC - VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

" Chất lượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả "

1. Địa chỉ: Tầng 1, tầng 2 Khu Nhà cầu - Bệnh viện Lão khoa- Phục hồi chức năng

2. Điện thoại:

3. Email: dvttbyt.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ, nhân viên: 08

+ Trong đó: 01 Phó trưởng khoa, 01 Tổ trưởng tổ Trang thiết bị, 04 nhân viên

+ Trình độ chuyên môn:

                                      01 Thạc sĩ dược học

                                       01 Dược sĩ CKI chuyên ngành Tổ chức quản lý Dược

                                      03 Dược sĩ đại học

                                      01 Dược sĩ cao đẳng

                                      02 Cao đẳng kỹ thuật thiết bị điện tử y tế

- Tổ chức Đảng: 02 đồng chí Đảng viên thuộc chi bộ Dược – Cận lâm sàng

5. Lịch sử hình thành và phát triển

Từ trước 01/01/2022 bệnh viện chưa có khoa Dược độc lập mà là một bộ phận của khoa Chuẩn đoán hình ảnh – Cận lâm sàng – Dược. Cùng với sự phát triển chung của bệnh viện việc kiện toàn nhân lực, bộ máy tổ chức các khoa phòng, quy hoạch cán bộ cũng được quan tâm. Khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế được thành lập và kiện toàn từ những dược sĩ của tổ dược và các dược sĩ điều chuyển về từ Bệnh viện Lão khoa.

Khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế được thành lập từ năm 2022. Thực hiện Quyết định số 4466 ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức lại Bệnh viện Lão khoa và Bệnh viện Phục hồi chức năng thành Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế.

6. Chức năng, nhiệm vụ

6.1. Chức năng:

Khoa Dược – Vật tư, Thiết bị y tế là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác Dược – Vật tư, thiết bị y tế của đơn vị.

6.2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Giám Đốc Bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong Bệnh viện. Tổ chức công tác hoạt động khoa theo đúng quy chế công tác khoa dược do Bộ Y tế ban hành.

- Lập kế hoạch, cung ứng và bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc thông thường và thuốc chuyên khoa, hóa chất, vật dụng y tế tiêu hao: bông, băng, cồn, gạc, … cho điều trị nội trú và ngoại trú, đáp ứng yêu cầu điều trị hợp lý và công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tại, thảm họa.

- Thực hiện công tác kiểm kê và bảo quản thuốc, hóa chất, y cụ đúng các  quy chế chuyên môn.

- Kiểm tra, theo dõi việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

- Tham gia quản lý kinh phí thuốc cùng kế toán dược.

- Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa lâm sàng trong Bệnh viện.

- Thực hiện công tác dược lâm sàng, tham gia hội chẩn khi được yêu cầu, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia bình bệnh án trong các buổi sinh hoạt khoa học của Bệnh viện, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

- Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, thông tin về thuốc.

- Cấp phát thuốc theo đơn.

- Căn cứ Kế hoạch chung của Bệnh viện, khoa phối hợp cùng Phòng Kế hoạch tổng hợp – Chỉ đạo tuyến, phòng Tài chính kế toán lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong Bệnh viện trình Giám đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế theo kế hoạch và dự toán được duyệt.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan về: công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị, .... công tác đấu thầu, mua sắm, sửa chữa. Đảm bảo chất lượng và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị y tế, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trang thiết bị y tế phù hợp với điều kiện của Bệnh viện.

- Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời không để trở ngại cho hoạt động chuyên môn. Chọn lọc trang thiết bị cần bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo quy định của nhà sản xuất và quy định hiện hành của nhà nước.

- Theo dõi tăng cường quản lý, khai thác sử dụng trang thiết bị y tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

- Lập hồ sơ, lý lịch, sổ hoạt động cho tất cả các loại máy trong toàn Bệnh viện.

- Làm đầu mối trong việc sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng giữa các khoa, phòng trong Bệnh viện.

- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản trang thiết bị y tế.

- Định kì đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế trong đơn vị trình Giám đốc Bệnh viện.

- Thống kê, tổng hợp, báo cáo theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

7. Thành tích đạt được:

- Giấy khen “Tập thể Lao động tiên tiến” của Giám đốc Bệnh viện năm 2022.

XII. KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

" Kiểm soát hiệu quả- Lan toả niềm tin "

1. Địa chỉ:  Khu nhà cấp 4. Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng

2. Điện thoại:

3. Email: ksnk.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ, nhân viên: 08

+ Trong đó có: 01 phó trưởng khoa; 01 phụ trách điều dưỡng, và 06 nhân viên.

+ Trình độ chuyên môn:

Cử nhân điều dưỡng: 01

Cao đẳng điều dưỡng: 03

Thạc sĩ kỹ sư môi trường: 02

Kỹ sư cơ điện: 01

Hộ lý: 01

- Tổ chức Đảng: 02 đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ khối văn phòng

5. Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được thành lập từ ngày 01 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định số: 467/QĐ-BVLKPHCN ngày 01/11/2022 của bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng về việc “Kiện toàn các khoa phòng thuộc Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng”.

6. Chức năng, nhiệm vụ

6.1.Vị trí chức năng

Kiểm soát nhiễm khuẩn là việc xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện các quy định, hướng dẫn, quy trình chuyên môn về kiểm soát nhiễm khun nhm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm vi sinh vật gây bệnh cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng trong quá trình cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

6.2.Nhiệm vụ

a) Đầu mối tham mưu cho Giám đốc về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn của cơ sở khám bệnh, cha bệnh theo quy định tại Chương II Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế.

b) Tổ chức hoặc phi hp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Chương II Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế.

c) Xây dựng mô tả công việc cho nhân viên y tế của khoa.

d) Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm tranthiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động kim soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc sử dụng.

đ) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khun.

e) Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế và học viên.

g) Tổ chức truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.

h) Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến về kiểm soát nhiễm khuẩn.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

 

XIII. KHOA DINH DƯỠNG - TIẾT CHẾ

Slogan: “ Dinh dưỡng đúng cách- cuộc sống lành mạnh”.

1. Địa chỉ: Tầng 1, Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng

2. Điện thoại: ….

3. Email: ddtc.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

4.1. Cơ cấu nhân sự

- Tổng số cán bộ, nhân viên: 07.

+ Trong đó có: 01 phụ trách khoa; 06 nhân viên

+ Trình độ chuyên môn: 02 Bác sỹ; 01 Cử nhân, 02 Điều dưỡng cao đẳng và 02  

Sơ cấp nấu ăn.

- Tổ chức Đảng: 01 đồng chí Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Phòng khám - Lão khoa

4.2. Tổ chức bộ máy

- Phụ Trách khoa: Bác sỹ Trần Thị Hòa

5. Lịch sử hình thành và phát triển

Căn cứ Quyết định số 4466/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức lại Bệnh viện Lão khoa và Bệnh viện Phục hồi chức năng thành Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng thuộc Sở Y tế Quảng Ninh, trên cơ sở đó ngày 31/10/2023 bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng ra Quyết định số 601/QĐ-BVLKPHCN thành lập Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế.

Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế tiền thân là Tổ Dinh dưỡng trực thuộc phòng Điều dưỡng quản lý và tổ chức thực hiện.

6. Chức năng, nhiệm vụ

a. Chức năng:

Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về tổ chức thực hiện công tác dinh dưỡng - tiết chế trong Bệnh viện.

Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế thực hiện các chức năng nhiệm vụ được quy định tại thông tư 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện.

b. Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện.

- Xây dựng triển khai quy trình kỹ thuật chuyên môn về dinh dưỡng lâm sàng trong bệnh viện.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động khám, tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý cho người bệnh.

- Tổ chức xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý cho người bệnh điều trị nội trú trong bệnh viện.

- Phối hợp với các khoa lâm sàng hội chẩn và chỉ định chế độ dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh bị suy dinh dưỡng nặng, người bệnh được phân cấp chăm sóc cấp I.

- Quản lý thực phẩm, chế biến, cung cấp chế độ dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh tại giường bệnh.

- Kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong bệnh viện.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về hoạt động dinh dưỡng tại các khoa lâm sàng và trong bệnh viện.

- Đầu mối xây dựng tài liệu tư vấn, truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh, người nhà người bệnh và các đối tượng khác trong bệnh viện.

- Thực hiện hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo bệnh viện.

7. Thành tích đã đạt được:

- Chuyên môn: Dưới sự chỉ đạo, hỗ trợ của Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện Khoa Dinh dưỡng đang từng bước phát triển hướng tới chăm sóc dinh dưỡng toàn diện cho người bệnh.

Đến nay tất cả bệnh nhân nội trú tại bệnh viện đều được đánh giá và sàng lọc Dinh dưỡng trong 24- 48h sau khi nhập viện, với những bệnh nhân có nguy cơ suy dinh dưỡng, bệnh nhân chăm sóc cấp I đã được đánh giá, khám, hội chẩn, tư vấn về chế độ ăn qua đường miệng, cũng như chế độ ăn qua đường sonde dạ dày. Bên cạnh đó khoa  đã và đang tiếp tục xây dựng, cung cấp chế độ ăn bệnh lý, soup ăn qua sonde đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm của người bệnh giúp cải thiện dinh dưỡng cho người bệnh và hỗ trợ điều trị, bệnh nhân ngoại trú được tư vấn dinh dưỡng như các bệnh: suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì, đái tháo đường, tăng HA, suy thận, gout…

Bên cạnh đó, khoa thường xuyên tham gia phổ biến kiến thức về dinh dưỡng cho nhân viên Y tế và người bệnh, người nhà người bệnh do Bệnh viện tổ chức, xây dựng các tài liệu truyền thông như tờ rơi hướng dẫn chế độ dinh dưỡng trong một số bệnh lý, video hướng dẫn nấu soup ăn qua sonde đảm bảo dinh dưỡng cho người bệnh…

Ngoài các hoạt động chuyên môn, khoa cũng tích cực tham gia các hoạt động đào tạo của tuyến trên và của bệnh viện đề ra.

-Danh hiệu thi đua:

+ Tập thể:

+ Cá nhân:

5. Định hướng và phát triển:

Khoa hướng tới phát triển chăm sóc dinh dưỡng toàn diện cho người bệnh, ứng dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật về dinh dưỡng, tiết chế giúp cho người bệnh nâng cao thể trạng và hỗ trợ trong điều trị.