Slogan:" Sáng y đức - Vững y thuật "

 

1. Địa chỉ: Tầng 3 - Bệnh viện Lão khoa- Phục hồi chức năng

2. Điện thoại: .......

3. Email: lck.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ, nhân viên: 07

- Trong đó có: 01 Phó trưởng khoa, 06 nhân viên.

- Trình độ chuyên môn: 02 BSCK1, 01 Thạc sỹ y khoa, 02 BS đa khoa, 02 Điều dưỡng (01 Đại học, 01 Cao đẳng)

- Tổ chức Đảng: 02 Đảng viên thuộc Chi bộ Phòng khám – Lão khoa.

5. Lịch sử hình thành và phát triển:

Khoa Liên chuyên khoa hệ Ngoại được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-BVLKPHCN ngày 08/02/2022 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa- PHCN “về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Lão khoa - PHCN Quảng Ninh ”.

6. Chức năng và nhiệm vụ:

6.1Chức năng:

Khoa Liên chuyên khoa hệ Ngoại là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, có trách nhiệm tham mưu Giám đốc Bệnh viện tổ chức thực hiện các kỹ thuật về Tai - Mũi - Họng, Mắt, Răng - Hàm - Mặt, Ngoại khoa để chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân nội trú, ngoại trú phục vụ yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ y tế.

6.2. Nhiệm vụ:

- Với vai trò là một khoa lâm sàng có nhiệm vụ khám bệnh nội trú, ngoại trú và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh về các bệnh lý Tai - Mũi Họng, Mắt, Răng - Hàm - Mặt và các bệnh lý Ngoại khoa.

 - Tham gia khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân theo kế hoạch được duyệt, tham gia phòng, chống dịch bệnh khi được Giám đốc Bệnh viện phân công.

 - Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả các máy móc thiết bị được trang bị để nâng cao chất lượng và hiệu quả khám, điều trị bệnh. Đề xuất việc trang bị máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh.

 - Tham gia nghiên cứu khoa học, huấn luyện chuyên môn cho học viên đến nghiên cứu, thực tập tại khoa.

- Thực hiện các chế độ, quy chế công tác chuyên môn do Bộ Y tế quy định.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học để có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên trong khoa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Quản lý cán bộ nhân viên và tài sản của khoa theo quy định của Giám đốc. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.