Slogan:" Chẩn trị tốt - Bấm huyệt hay - Hăng say điều trị "

 

1. Địa chỉ: Tầng 6, Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng

2. Điện thoại: 02036510989

3. Email: yhct.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

  • Tổng số cán bộ, nhân viên: 10.

+ Trong đó có: 01 Bs phó khoa phụ trách khoa; 01 ĐD phụ trách điều dưỡng.

+ Trình độ chuyên môn: 05 Bác sỹ, 04 Điều dưỡng; 01 KTV.

  • Tổ chức Đảng: 01 đồng chí Phó Bí thư Chi bộ Phục hồi chức năng – Y học cổ truyền.

5. Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Y học cổ truyền được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-BVLKPHCN ngày 08/02/2022 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - PHCN “về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Lão khoa - PHCN Quảng Ninh”. (Tiền thân là khoa Nội- Y học cổ truyền được thành lập 7/2020 thuộc Bệnh viện Phục hồi chức năng).

6. Chức năng, nhiệm vụ

6.1. Vị trí, chức năng:

Khoa Y học cổ truyền là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác khám, chữa bệnh cho bệnh nhân và toàn bộ hoạt động của khoa.

6.2. Nhiệm vụ:

- Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của khoa để trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thăm khám và điều trị cho các bệnh nhân điều trị tại khoa theo đúng quy định.

- Tổ chức hội chẩn, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện. Những trường hợp khó phải báo cáo ngay giám đốc Bệnh viện, xin ý kiến giải quyết.

- Tham gia cấp cứu ngoài Bệnh viện và tiếp nhận các cấp cứu hàng loạt khi được cấp trên phân công.

- Tham gia thường trực và công tác cấp cứu liên tục 24h, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

- Tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện quy chế phối hợp các khoa, phòng để triển khai kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh. Triển khai thực hiện quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật về y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành.

- Lập dự trù thuốc YHCT và các chế phẩm YHCT để phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

- Tham gia Hội đồng thuốc và điều trị. Hội đồng kiểm nhập dược liệu, thuốc từ dược liệu.

- Tổ chức tốt công tác hành chính khoa. Đảm bảo chất lượng hồ sơ bệnh án theo quy định, cập nhật chính xác mọi số liệu liên quan đến người bệnh đến khám và điều trị tại khoa. tài liệu, sổ sách phải được lưu trữ theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc các chính sách Khám chữa bệnh, Bảo hiểm y tế theo Quy chế Bệnh viện và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về y dược cổ truyền trong phòng bệnh, chữa bệnh trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người bệnh; thực hiện phòng, chống dịch bệnh theo kế hoạch của Bệnh viện, của Ngành, của tỉnh cho người bệnh tại khoa.

- Tham gia công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học. Tổng kết công tác điều trị, chăm sóc người bệnh, công tác chuyên môn và quản lý.

- Tổ chức thực hiện công tác dự trù, bảo quản vật tư, trang thiết bị kịp thời phục vụ cấp cứu và khám bệnh, điều trị bệnh nhân. Quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị đảm bảo đúng quy định.

- Tổ chức quản lý nhân lực, an ninh, an toàn lao động. Tham gia công tác chống nhiễm khuẩn, xử lý chất thải theo đúng quy định.

- Thực hiện công tác quản lý chất lượng Bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện của Bộ Y tế và theo kế hoạch của Bệnh viện.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối với những công việc đột xuất hoặc diễn biến bất thường phải kịp thời báo cáo xin ý kiến Giám đốc Bệnh viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.