Slogan:"Mạnh gân cốt - Vững tinh thần"

 

1. Địa chỉ: Tầng 6 - Bệnh viện Lão khoa- Phục hồi chức năng

2. Điện thoại: .......

3. Email: tkcxk.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ, nhân viên: 06

- Trong đó có: 01 phụ trách khoa, 05 nhân viên.

- Trình độ chuyên môn: 01 BSCK1, 03 BS đa khoa, 02 Điều dưỡng (01 điều dưỡng đại học, 01 điều dưỡng cao đẳng).

- Tổ chức Đảng: 3 đồng chí là đảng viên thuộc chi bộ Phòng khám - Lão khoa

5. Lịch sử hình thành và phát triển:

Khoa Thần kinh - Cơ xương khớp được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-BVLKPHCN ngày 08/02/2022 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - PHCN “về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Lão khoa - PHCN Quảng Ninh ”.

6. Chức năng và nhiệm vụ:

6.1. Chức năng:

Khoa Thần kinh – Cơ xương khớp là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân mắc các bệnh lý thuộc chuyên ngành thần kinh, cơ xương khớp, tâm thần người già.

6.2. Nhiệm vụ:

- Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện , lập kế hoạch công tác của Khoa để trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện

- Tổ chức thăm khám và điều trị cho các bệnh nhân điều trị tại khoa theo đúng quy định

- Tham gia cấp cứu ngoài Bệnh viện và tiếp nhận các cấp cứu hàng loạt khi được cấp trên phân công.

- Tổ chức thường trực và công tác cấp cứu liên tục 24h.

- Tham gia hướng dẫn thực hành cho các đối tượng bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng.

- Triển khai thực hiện các kỹ thuật chuyên ngành Thần kinh - Cơ xương khớp, vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng do Bộ y tế ban hành và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Triển khai kế hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong khám chữa bệnh.

- Tổ chức công tác hành chính khoa. Đảm bảo chất lượng hồ sơ bệnh án theo quy định, cập nhật chính xác mọi số liệu liên quan đến người bệnh đến khám và điều trị tại khoa; tài liệu, sổ sách phải lưu trữ theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc các chính sách Khám chữa bệnh, Bảo hiểm y tế theo Quy chế Bệnh viện và các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Thực hiện nhiệm vụ  tuyên truyền, tư vấn và giáo dục sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh theo kế hoạch của Bệnh viện, của Ngành, của tỉnh cho người bệnh tại khoa.

- Tham gia công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến; Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; nghiên cứu khoa học; tổng kết công tác điều trị,chăm sóc người bệnh,công tác chuyên môn quản lý.

- Tổ chức thực hiện công tác dự trù, bảo quản vật tư, trang thiết bị, kịp thời phục vụ cấp cứu và khám bệnh, điều trị cho bệnh nhân. Quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị đảm bảo đúng quy định.

- Tổ chức quản lý nhân lực,an ninh, an toàn lao động;tham gia công tác chống nhiễm khuẩn, xử lý chất thải y tế theo đúng quy định.

- Thực hiện công tác quản lý chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ y tế và theo kế hoạch của Bệnh viện.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;đối với những công việc đột xuất hoặc diễn biến bất thường phải kịp thời báo cáo xin ý kiến Giám đốc Bệnh viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc