Slogan:" Phục hôi chức năng- Nâng tầm cuộc sống "

 

1. Địa chỉ: Tầng 5, Khu Nhà Hành chính, Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng

2. Điện thoại: 02036510987

3. Email: hđtl.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

  • Tổng số cán bộ, nhân viên: 20.

     + Trong đó có: 01 phó khoa - phụ trách khoa; 01 điều dưỡng trưởng khoa; 13 nhân viên

     + Trình độ chuyên môn: 08 Bác sĩ, 03 KTV; 08 ĐD, 01 hộ lý

  • Tổ chức Đảng: 03 đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ PHCN – YHCT

5. Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Hoạt động trị liệu được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-BVLKPHCN ngày 08/02/2022 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - PHCN “về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Lão khoa - PHCN Quảng Ninh”.

6. Chức năng, nhiệm vụ

6.1. Chức năng:

Khoa Hoạt động trị liệu là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác khám, chữa bệnh phục hồi chức năng cho người bệnh và toàn bộ hoạt động của khoa.

6.2. Nhiệm vụ:

- Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của khoa để trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thăm khám, lượng giá và điều trị chuyên khoa phục hồi chức năng, can thiệp phục hồi các chức năng sinh hoạt hàng ngày cho bệnh nhân.

- Triển khai thực hiện các kỹ thuật hoạt động trị liệu, vật lý trị liệu - phục hồi chức năng và các kỹ thuật chuyên ngành khác phù hợp với năng lực và phạm vi hành nghề của cán bộ y tế trong khoa do cấp có thẩm quyền quy định.

- Tư vấn cho người bệnh và gia đình người bệnh về phục hồi chức năng các chức năng sinh hoạt hàng ngày, tâm lý, giáo dục và hướng nghiệp giúp người bệnh tái hòa nhập với môi trường sống ở gia đình và cộng đồng.

- Tư vấn và hướng dẫn sử dụng dụng cụ trợ giúp cho người bệnh.

- Tổ chức hội chẩn, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện. Những trường hợp khó phải báo cáo ngay giám đốc Bệnh viện, xin ý kiến giải quyết.

- Tổ chức thường trực và công tác cấp cứu liên tục 24h.

- Tham gia hướng dẫn thực hành cho các đối tượng bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng các kỹ thuật hoạt động trị liệu.

- Tổ chức tốt công tác hành chính khoa. Đảm bảo chất lượng hồ sơ bệnh án theo quy định, cập nhật chính xác mọi số liệu liên quan đến người bệnh khám và điều trị tại khoa; tài liệu, sổ sách phải được lưu trữ theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc các chính sách Khám chữa bệnh, Bảo hiểm y tế theo Quy chế Bệnh viện và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh theo kế hoạch của Bệnh viện, của Ngành, của tỉnh cho người bệnh tại khoa.

- Tham gia công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, nghiên cứu khoa học. Tổng kết công tác điều trị, chăm sóc người bệnh, công tác chuyên môn và quản lý.

- Tổ chức thực hiện công tác dự trù, bảo quản vật tư, trang thiết bị kịp thời phục vụ cấp cứu và khám bệnh, điều trị bệnh nhân. Quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị đảm bảo đúng quy định.

- Tổ chức quản lý nhân lực, an ninh, an toàn lao động, tham gia công tác chống nhiễm khuẩn, xử lý chất thải theo đúng quy định.

- Thực hiện công tác quản lý chất lượng Bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện của Bộ Y tế và theo kế hoạch của Bệnh viện.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối với những công việc đột xuất hoặc diễn biến bất thường phải kịp thời báo cáo xin ý kiến Giám đốc Bệnh viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.