Slogan:" Cấp cứu chuyên nghiệp - Tận lực tận tâm - Bắt kịp sự sống "

 

1. Địa chỉ: Tầng 1, Khu Nhà 8 Tầng, Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng

2. Điện thoại: 02036510982

3. Email: kbcc.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ, nhân viên: 10 người

+ Trong đó có: 01 phó trưởng khoa; 01 điều dưỡng trưởng; 09 nhân viên

+ Trình độ chuyên môn:

    BSCKI: 02

    Bác sỹ: 02

    Điều dưỡng: 04 ( sau đại học 01, cao đẳng 03)

    Hộ lý: 02

- Tổ chức Đảng: 02 đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ Phòng khám-lão khoa.

5. Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa khám bệnh- Cấp cứu được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-BVLKPHCN ngày 08/02/2022 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - PHCN “về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Lão khoa - PHCN Quảng Ninh”.

6. Chức năng, nhiệm vụ

6.1. Chức năng:

Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh:
- Hàng năm, căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của khoa để trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tố chức thực hiện.

- Tổ chức khám bệnh, thu dung người bệnh trong và ngoài tỉnh,  phân loại bệnh tật  lên các khoa điều trị.

- Thường trực 24/24 để tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu.

- Điều trị hồi sức tích cực các bệnh nhân nặng, xử trí và phân loại bệnh nhân về các khoa lâm sàng khác, các bệnh nhân vượt khả năng thì chuyển viện theo quy định.

- Tham gia hội chẩn và hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân tại các khoa khác.

- Tham gia công tác đào tạo của bệnh viện.

- Tham gia công tác sinh hoạt và nghiên cứu khoa học.

- Tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện về công tác hồi sức cấp cứu.

- Tham gia công tác đào tạo - hỗ trợ tuyến.

- Tổ chức khám chữa bệnh về tất cả các chuyên khoa: Nội, Ngoại, Nhi, Mắt, Tai Mũi Họng, Răng hàm mặt, Phục hồi chức năng, Y học Cổ truyền, đặc biệt đơn nguyên khám các bệnh tự kỷ, chậm phát triển ngôn ngữ, trí tuệ và vận động, phòng khám hậu COVID.

- Khám sức khỏe cho nhân dân theo yêu cầu.

- Cấp cứu và điều trị các bệnh nhân tuyến cơ sở chuyển đến.

- Tổ chức cấp cứu ngoại viện.

- Tổ chức tốt công tác hành chính khoa. Đảm bảo chất lượng hồ sơ bệnh án theo quy định, cập nhật chính xác mọi số liệu liên quan đến người bệnh đến khám và điều trị tại khoa; tài liệu, so sách phải được lưu trữ theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc các chính sách Khám chữa bệnh, Bảo hiểm y tế theo Quy chế Bệnh viện và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho người bệnh đến khám và điều trị.

- Thực hiện phòng, chống dịch bệnh theo kế hoạch của Bệnh viện, của Ngành, của tỉnh cho người bệnh tại khoa.

- Tổ chức thực hiện công tác dự trù, bảo quản vật tư, trang thiết bị kịp thời phục vụ cấp cứu và khám bệnh, điều trị bệnh nhân. Quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị đảm bảo đúng qưy định.

- Thực hiện công tác quản lý chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế và theo kế hoạch của Bệnh viện.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; đối với những công việc đột xuất hoặc diễn biến bất thường phải kịp thời báo cáo xin ý kiến Giám đốc Bệnh viện.

Nghiên cứu khoa học:
- Tổ chức nghiên cứu các đề tài cấp cơ sở, cấp tỉnh.
Hợp tác về chuyên môn kỹ thuật:
- Kết hợp chặt chẽ với bệnh viện tuyến trên và các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành để phát triển kỹ thuật của bệnh viện. Hỗ trợ điều trị cho các đơn vị tuyến dưới.

7. Thành tích đạt được

- Tập thể đạt Lao Động Xuất Sắc 2020        

- Tập thể đạt Lao Động Tiên Tiến 2021

- Tổ công đoàn: Đạt tổ Công Đoàn Xuất Sắc, khen thưởng Công Đoàn ngành