Slogan:" Điều trị bằng khối óc - Chăm sóc bằng con tim "

 

1. Địa chỉ: Tầng 2, khu nhà điều trị, Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng

2. Điện thoại:

3. Email: nth.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ/ nhân viên: 07

+ Trong đó: 01 phụ trách khoa, 06 nhân viên

+ Trình độ chuyên môn: BS Nội trú: 01; Bác sĩ đa khoa: 03; Điều dưỡng đại học: 02; điều dưỡng cao đẳng: 01.

- Tổ chức Đảng: 03 đồng chỉ Đảng viên thuộc chi bộ Phòng khám – lão khoa

5. Lịch sử hình thành và phát triển:

Khoa Nội tổng hợp được thành lập từ ngày 01/06/ 2022 theo quyết định số 252/QĐ – BVLKPHCN ngày 01/06/2022 của bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng về việc kiện toàn các khoa, phòng thuộc Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng. Đến ngày 01/11/2022, khoa được kiện toàn lại sau khi chuyển sang cơ sở Đại Yên.

6. Chức năng,  nhiệm vụ:

6.1. Vị trí, chức năng:

Khoa Nội tổng hợp là khoa chuyên môn chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về công tác khám, chữa bệnh cho các bệnh nhân mắc các bệnh nội khoa.

6.2. Nhiệm vụ:

- Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của khoa để trình giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thăm khám và điều trị cho các bệnh nhân điều trị tại khoa theo đúng quy định.

- Tổ chức hội chẩn, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện. Những trường hợp khó phải báo cáo ngay giám đốc bệnh viện, xin ý kiến giải quyết.

- Tham gia cấp cứu ngoài bệnh viện và các cấp cứu hàng loạt khi được cấp trên phân công.

- Tổ chức thường trực và công tác cấp cứu liên tục 24h.

- Tham gia hướng dẫn thực hành cho các đối tượng bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng.

- Triển khai thực hiện các kỹ thuật nội khoa, Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng do Bộ y tế ban hành và được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Triển khai kết hợp kỹ thuật y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám, chữa bệnh.

- Tổ chức tốt công tác hành chính khoa. Đảm bảo chất lượng hồ sơ bệnh án theo quy định, cập nhật chính xác mọi số liệu liên quan đến người bệnh đến khám và điều trị tại khoa; tài liệu, sổ sách phải được lưu trữ theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc các chính sách khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế theo quy định của Bệnh viện và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, tư vấn và giáo dục sức khỏe, hướng dẫn về vệ sinh, ăn uống phòng bệnh nội khoa; phòng, chống dịch bệnh theo kế hoạch của Bệnh viện, của Ngành, của tỉnh cho người bệnh tại khoa.

- Tham gia công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; nghiên cứu khoa học; tổng kết công tác điều trị, chăm sóc người bệnh, công tác chuyên môn và quản lý.

- Tổ chức thực hiện công tác dự trù, bảo quản vật tư, trang thiết bị kịp thời phục vụ cấp cứu và khám bệnh, điều trị bệnh nhân. Quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị đảm bảo đúng quy định.

- Tổ chức quản lý nhân lực, an ninh, an toàn lao động; tham gia công tác chống nhiễm khuẩn, xử lý chất thải y tế theo đúng quy định.

- Thực hiện công tác quản lý chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ y tế và theo kế hoạch của Bệnh nhân.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; đối với những công việc đột xuất hoặc diễn biến bất thường phải kịp thời báo cáo xin ý kiến Ban giám đốc Bệnh viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc.