BƯỚC 1: Lấy số thứ tự

Người bệnh thực hiện lấy số thứ tự đăng ký khám bệnh tại “CÂY LẤY SỐ TỰ ĐỘNG”

BƯỚC 2: Đăng ký khám bệnh

Người bệnh đăng ký khám bệnh tại các quầy đón tiếp tại “NƠI ĐÓN TIẾP” theo số thự tự ghi trên màn hình hiển thị

* Người bệnh cung cấp thông tin:

- Thông tin cá nhân:

+ Họ và tên

+ Ngày, tháng, năm sinh

+ Địa chỉ cư trú

+ Số điện thoại liên hệ

- Thông tin sức khỏe:

+ Tình trạng sức khỏe hiện tại hoặc nội dung muốn đăng ký khám, chữa bệnh

+ Giấy hẹn khám (nếu có)

+ Sổ khám bệnh (nếu có)

* NB xuất trình giấy tờ tùy thân: CCCD, BHYT, giấy chuyển viện (nếu có)

* Tiếp nhận thông tin:

- Nhân viên tại quầy đón tiếp thực hiện cập nhật thông tin của người bệnh

- Nhân viên tại quầy đón tiếp cung cấp phiếu khám bệnh cho người bệnh và hướng dẫn người bệnh nộp tạm ứng viện phí

BƯỚC 3: Tạm ứng viện phí

NB thực hiện tạm ứng viện phí tại “NƠI THANH TOÁN VIỆN PHÍ”

BƯỚC 4: Khám bệnh

- NB được NVYT đo chỉ số sinh tồn (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở) cân nặng, chiều cao tại bàn “ĐO CHỈ SỐ SINH TỒN”

- NB ngồi ghế chờ tại cửa phòng khám ghi trên phiếu khám bệnh và vào khám bệnh theo số thứ tự lượt khám của NB hiển thị trên màn hình

- Bác sỹ thăm khám cho NB ra y lệnh cho NB đi làm các xét nghiệm, cận lâm sàng

BƯỚC 5. Xét nghiệm cận lâm sàng

NB thực hiện các xét nghiệm, cận lâm sàng, khám chuyên khoa lẻ tại các địa điểm theo hướng dẫn của NVYT hoặc phía dưới các tờ phiếu xét nghiệm, cận lâm sàng.

BƯỚC 6. Chờ kết quả xét nghiệm, cận lâm sàng

NB chờ kết quả xét nghiệm, cận lâm sàng tại “Nơi chờ kết quả” theo thời gian quy định của dịch vụ

BƯỚC 7. Nhận kết quả, bác sĩ chẩn đoán và tư vấn hướng điều trị

Khi NB đã đầy đủ các kết quả xét nghiệm, cận lâm sàng, khám chuyên khoa, NB vào phòng khám ban đầu, bác sỹ đọc kết quả, thông báo kết quả và tư vấn cho NB (uống thuốc theo đơn, nhập viện hoặc chuyển viện điều trị).

* Đối với NB nhập viện hoặc chuyển viện.

-  Bác sĩ hoàn thiện HSBA cho NB.

-  Bàn giao NB cho bộ phận đón tiếp.

* Đối với NB được BS kê đơn thuốc cho về nhà:

- BS hướng dẫn NB thanh toán viện phí tại quầy thu viện phí.

- Mua thuốc uống theo đơn của BS.

BƯỚC 8. Kết thúc khám bệnh

- Đối với NB nhập viện: Điều dưỡng đón tiếp thực hiện bàn giao NB đến khoa điều trị.

- Đối với NB chuyển viện: NVYT hoàn thiện thủ tục chuyển viện cho NB

- Đối với NB không có chỉ định định nhập viện: Thực hiện thanh toán viện phí (nếu có) tại “Nơi thanh toán viện phí” hoặc qua mã QR CODE