Giám đốc: 

   BSCK II. Phạm Quang Dũng

   SĐT: 0203.3503469

 

Phó Giám đốc 

Thạc sĩ Lê Thu Huyền

SĐT: 0982.668.266

Phó Giám đốc 

BSCK II Trình Thị Vân Anh

SĐT: 0944.263.388


Phòng Tổ chức - Hành chính

Trưởng phòng: Cử nhân Vũ Minh Thùy

SĐT: 0982.962.275

Phòng Tài chính Kế toán

Trưởng phòng: Cử nhân Nguyễn Việt Tùng

SĐT: 0986.919.338

 

Phòng QLCL & CNTT

Phụ trách phòng: Thạc sĩ Nguyễn Văn Tinh

SĐT: 0973.366.834

Phòng Kế hoạch Chỉ Đạo Tuyến

Trưởng Phòng: Thạc sĩ Vũ Huy Quang

SĐT: 0988.984.028

 

Phòng Điều dưỡng

PTP. Phụ Trách phòng: ĐDCK I Nguyễn Thị Anh Thư

SĐT: 0989.293.880

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

PTK. Phụ Trách Khoa: Cử nhân Vũ Thị Bích Thuỷ

SĐT: 0988.910.212

 

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu

PTK. Phụ trách khoa: BSCK I Trương Văn Phi

SĐT: 0977.185.406

Khoa Vật lý trị liệu

PTK. Phụ Trách Khoa: BSCK I Đỗ Thị Thu Hà

SĐT: 0915.178.868

 

Khoa Hoạt động trị liệu

PTK. Phụ Trách Khoa: BS Lê Thu Hiên

SĐT: 0384.898.919

Khoa Tâm Lý trị liệu

PTK. Phụ Trách Khoa: BS Hoàng Thị Kim Oanh

SĐT: 0203.6510989

 

Khoa Nội tổng hợp

Phụ trách khoa: BS Nội trú Lê Thị Hương Thu

SĐT: 0919.174.572

Khoa Xét Nghiệm

Phụ trách khoa: BS Nguyễn Chí Tuyến

SĐT: 0988.316.279

 

Khoa LCK Hệ ngoại

PTK. Phụ Trách Khoa: BSCK I Hoàng Ngọc Hưng

SĐT: 0399.611.599

Khoa Dược - Vật tư, TBYT

PTK. Phụ trách khoa: DSCK I Mai Huyền Trang

SĐT: 0982.218.856

 

Khoa Thần kinh - Cơ xương khớp

Phụ trách khoa: BSCK I Đinh Thị Xuyền

SĐT: 0985.728.938

Khoa Y học cổ truyền

Phó trưởng khoa: Bác sĩ Ngô Bá Toàn

SĐT: 0985.912.489

 

Khoa CĐHA - TDCN

Phụ trách khoa: BSCK I Phạm Đình Lịch

SĐT: 0914.806.265