Giám đốc: BS CKI. Phạm Quang Dũng

SĐT: 0203.3503469

 Phó giám đốc: Thạc sĩ Lê Thu Huyền

SĐT: 0982668266

Phòng Tổ chức - Hành chính - QT

Trưởng phòng: Vũ Minh Thùy

SĐT: 0203.6510986

Phòng Kế hoạch - Tài chính

TP: Nguyễn Việt Tùng

SĐT: 0203.6510988

Phòng Chỉ đạo tuyến

TP: Vũ Huy Quang

SĐT: 0203.6510981

Phòng Điều dưỡng

PTP: Vũ Thị Bích Thủy

SĐT: 0988910212

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu

Phó trưởng khoa: Nguyễn Minh Đức

SĐT: 0203.6510982

Khoa Vật lý trị liệu - PHCN

Phó trưởng khoa: Hoàng Thị Kim Oanh

SĐT: 0203.651098

Khoa Bệnh nghề nghiệp -NCT

Trưởng khoa: Đỗ Thị Thu Hà

SĐT: 0203.6510987

Khoa Nội - Y học cổ truyền

Phó trưởng khoa: Ngô Bá Toàn

SĐT: 0203.6510989

Khoa CĐHA-CLS-Dược

PT Khoa: Nguyễn Chí Tuyến

SĐT: 0203.6510983