Slogan:" Bền bỉ tận tâm - Ươm mầm hạnh phúc "

 

1. Địa chỉ: Tầng 7, Bệnh viện Lão khoa- Phục hồi chức năng

2. Điện thoại: 02036510985

3. Email: tltl.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ, nhân viên: 19

+ Trong đó: 01 PGĐ phụ trách chuyên môn; 01 phó trưởng Khoa; 01 Điều dưỡng trưởng; 16 nhân viên.

+ Trình độ chuyên môn:

    Bs. Ths sỹ: 01

    Ths CTXH; 01

    Bác sỹ y khoa; 02

    Bác sỹ YHCT; 02

    Kỹ thuật viên PHCN: 02 cử nhân PHCN; 02 CĐ PHCN

    Điều dưỡng: 01 cử nhân; 07 CĐ Điều dưỡng

    Hộ lý; 01

- Tổ chức Đảng: 04 đồng chí Đảng viên thuộc chi bộ Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền.

5. Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Tâm lý trị liệu tiền thân đơn nguyên tâm bệnh nằm trong khoa Vật lý trị liệu thuộc Bệnh viện Phục hồi chức năng. Thực hiện Quyết định số 4466 ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức lại Bệnh viện Lão khoa và Bệnh viện Phục hồi chức năng thành Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng Quảng Ninh. Khoa Tâm lý trị liệu được thành lập từ ngày 01/3/2022 theo Quyết định số 64/QĐ-BVLKPHCN ngày 08/02/2022 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - PHCN “về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Lão khoa - PHCN Quảng Ninh”.

6. Chức năng, nhiệm vụ

6.1. Chức năng.

Khoa Tâm lý trị liệu của Bệnh viện là khoa chuyên môn, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc Bệnh viện về công tác khám, chữa bệnh cho bệnh nhân tâm lý không ổn định, trẻ khiếm khuyết về vận động, tinh thần, các đối tượng khác và toàn bộ hoạt động của khoa.

6.2. Nhiệm vụ.

Hằng năm căn cứ theo kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của khoa trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Tổ chức thăm khám và điều trị cho các bệnh nhân điều trị tại khoa theo đúng quy định.

Hướng dẫn bệnh nhân sử dụng dụng cụ trợ giúp, chỉnh hình, chân tay giả.

Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức hội chẩn, chuyển khoa, chuyển tuyến, ra viện, thanh quyết toán; những trường hợp khó phải báo cáo ngay với Giám đốc Bệnh viện, xin ý kiến giải quyết.

Tham gia cấp cứu ngoại viện và tiếp nhận các cấp cứu hàng loạt khi được cấp trên phân công.

Tham gia công tác chỉ đạo tuyến dựa vào cộng đồng, khám sàng lọc các trường hợp khuyết tật, nhất là đối với khuyết tật bẩm sinh.

Tổ chức công tác hành chính khoa, đảm bảo chất lượng hồ sơ bệnh án theo đúng quy định, cập nhật chính xác mọi số liệu liên quan đến người bệnh đến khám và điều trị tại khoa, tài liệu sổ sách phải được lưu trữ đúng theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc các chính sách khám chữa bệnh, Bảo hiểm y tế theo quy định Bệnh viện và các quy định của pháp luật hiện hành.

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh theo kế hoạch của Bệnh viện, của Ngành, của Tỉnh cho người bệnh tại khoa.

Tham gia công tác đào tạo, chỉ đạo, nghiên cứu khoa học, tổng kết công tác điều trị, chăm sóc người bệnh, công tác chuyên môn và quản lý.

Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao hợp lý để phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh, quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị đảm bảo đúng quy định để phát huy kết quả.

Tổ chức quản lý nhân lực, an ninh, an toàn lao động, tham gia công tác chống nhiễm khuẩn, xử lý chất thải theo đúng quy định.

Thực hiện công tác quản lý chất lượng Bệnh viện theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện của Bộ y tế theo kế hoạch của Bệnh viện.

Định kỳ, sơ kết tổng kết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; đối với công việc đột xuất hoặc diễn biến bất thường, phải kịp thời báo cáo xin ý kiến Giám đốc Bệnh viện.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của ban Giám đốc