Slogan: " Điều trị tận tâm - Chăm sóc ân cần - Phục hồi hiệu quả "

 

1. Địa chỉ: Tầng 4, Bệnh viện Lão khoa- Phục hồi chức năng

2. Điện thoại: 02036510984

3. Email: vltl.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ, nhân viên: 19

+ Trong đó: 01 phó trưởng Khoa; 01 Điều dưỡng trưởng; 15 nhân viên.

+ Trình độ chuyên môn:

Bác sỹ CKI: 02

Bác sỹ: 07

Kỹ thuật viên PHCN: 03 cử nhân PHCN; 02 CĐ PHCN

Điều dưỡng: 03 CĐ Điều dưỡng

- Tổ chức Đảng: 02 đồng chí Đảng viên thuộc chi bộ Phục hồi chức năng- Y học cổ truyền.

5. Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng được thành lập từ  năm …….. Thực hiện Quyết định số 4466 ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức lại Bệnh viện Lão khoa và Bệnh viện Phục hồi chức năng thành Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng Quảng Ninh. Khoa Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng đổi tên thành khoa Vật lý trị liệu theo Quyết định số 64/QĐ-BVLKPHCN ngày 08/02/2022 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - PHCN “về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Lão khoa - PHCN Quảng Ninh”.

6. Chức năng, nhiệm vụ

6.1. Chức năng:

Khoa Vật lý trị liệu của Bệnh viện là khoa chuyên môn chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về công tác khám, chữa bệnh cho bệnh nhân và toàn bộ hoạt động của khoa.

6.2. Nhiệm vụ:

Hàng năm căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của khoa để trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thăm khám và điều trị cho các bệnh nhân điều trị tại khoa theo đúng quy định.

- Hướng dẫn sử dụng các dụng cụ trợ giúp, chỉnh hình, chân tay giả.

Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức hội chẩn, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện. Những trường hợp khó phải báo cáo ngay giám đốc bệnh viện, xin ý kiến giải quyết.

- Tham gia cấp cứu ngoài bệnh viện và tiếp nhận các cấp cứu hàng loạt khi được cấp trên phân công.

- Tổ chức thường trực và công tác cấp cứu liên tục 24h.

- Tham gia hướng dẫn thực hành cho các đối tượng bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng.

- Triển khai thực hiện các kỹ thuật vật lý trị liệu- phục hồi chức năng do Bộ Y tế ban hành.

- Triển khai kết hợp kỹ thuật y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám, chữa bệnh.

- Tổ chức tốt công tác hành chính khoa. Đảm bảo chất lượng hồ sơ bệnh án theo quy định, cập nhật chính xác mọi số liệu liên quan đến người bệnh đến khám và điều trị tại khoa; tài liệu, sổ sách phải được lưu trữ theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc các chính sách Khám chữa bệnh, Bảo hiểm y tế theo Quy chế Bệnh viện và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục sức khỏe; phòng, chống dịch bệnh theo kế hoạch của Bệnh viện, của Ngành, của tỉnh cho người bệnh tại khoa.

- Tham gia công tác đào tạo; chỉ đạo tuyến; Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; nghiên cứu khoa học; tổng kết công tác điều trị, chăm sóc người bệnh, công tác chuyên môn và quản lý.

- Tư vấn cho người bệnh và gia đình người bệnh về PHCN, tâm lý, giáo dục, hướng nghiệp.

- Tổ chức thực hiện công tác dự trù, bảo quản vật tư, trang thiết bị kịp thời phục vụ cấp cứu và khám bệnh, điều trị bệnh nhân. Quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị đảm bảo đúng quy định.

- Tổ chức quản lý nhân lực, an ninh, an toàn lao động; tham gia công tác chống nhiễm khuẩn, xử lý chất thải theo đúng quy định.

- Thực hiện công tác quản lý chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế và theo kế hoạch của Bệnh viện.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; đối với những công việc đột xuất hoặc diễn biến bất thường phải kịp thời báo cáo xin ý kiến Giám đốc Bệnh viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

7. Thành tích đạt được:

- Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế năm 2003, 2005, 2006, 2007, 2011 , 2013, 2016, 2019, 2021.