Cách đây 91 năm, ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tạo nên bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Trong không khí đón chào mùa xuân mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phấn khởi, tự hào kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Phóng viên Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh đã ghi lại tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh nhân dịp này.

 

 

 

Thực tiễn phát triển đất nước 91 năm qua đã minh chứng và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chính trong thực tiễn phong phú, muôn màu ấy, Đảng được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dặn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lịch sử, lãnh đạo cách mạng thành công, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa qua được tổ chức rất thành công càng khẳng định rõ sự kế thừa và phát huy truyền thống vinh quang của Đảng lên tầm cao mới. Qua theo dõi tôi thấy, Đại hội lần này đã thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ mới với mục tiêu "Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa… bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Những quyết sách được thông qua tại Đại hội đại là kim chỉ nam, hội tụ niềm tin và khát vọng của dân tộc hướng đến hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường.

 

 

Trong những năm qua, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương phù hợp, làm thay đổi bộ mặt đời sống xã hội từ thành thị đến nông thôn. Đời sống nhân dân ngày một phát triển; hệ thống giao thông liên thôn, liên xã được bê tông, nhựa hoá; điện lưới quốc gia về tận các thôn, bản; người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm; dân trí được nâng lên, giúp người dân học hỏi, nghĩ được nhiều mô hình phát triển kinh tế.

Người dân tộc Dao chúng tôi nói riêng, đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn ở Tiên Yên nói chung rất biết ơn Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm, ưu đãi. Tôi được biết, trong thời gian tới, Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho khu vực nông thôn. Cùng với quyết tâm chung của cả tỉnh, người dân chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nỗ lực phát triển kinh tế nông thôn, giữ gìn bản sắc dân tộc cùng xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát triển vững mạnh.

 

Năm nay đã bước sang tuổi 81, tôi chứng kiến sự phát triển của đất nước qua nhiều thời kỳ, nhất là những giai đoạn cam go, khó khăn, nhưng Đảng ta luôn kiên định lập trường, đoàn kết cả dân tộc, lãnh đạo nhân dân đồng tâm hợp lực vượt mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành sự nghiệp cách mạng, từng bước đem lại sự ổn định xã hội và cải thiện đời sống cho mọi tầng lớp nhân dân. Tỉnh Quảng Ninh cùng đất nước đang ngày càng đổi mới, với nhiều thành tựu đáng tự hào. Đó đã là thành quả to lớn mà chúng ta có được từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Thật vui mừng khi hàng ngàn hộ trên địa bàn tỉnh đã thoát khỏi đói nghèo, được đón tết cổ truyền dân tộc trong những ngôi nhà mới, khang trang và ấm cúng hơn. Cùng với đó, hệ thống cơ sở hạ tầng ở khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo từng bước được đầu tư hoàn thiện; các trục tỉnh lộ, quốc lộ, tuyến đường liên xã, liên thôn, bản đã và đang được nâng cấp, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, sinh hoạt và phát triển kinh tế giữa các vùng, miền trong tỉnh. Tôi thực sự biết ơn khi Đảng ngày càng quan tâm nhiều hơn tới những đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng...

 

 

Nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân, trong đó có công nhân ngành Than ngày càng được cải thiện. Bên cạnh quan tâm phát triển KT-XH, Đảng, Nhà nước, tỉnh Quảng Ninh và ngành Than còn luôn chăm lo cho sự phát triển của thế hệ trẻ. Như tạo điều kiện để thế hệ trẻ được lao động, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề; tin tưởng, giao cho thanh niên, đảng viên trẻ đảm nhận các trọng trách quan trọng của địa phương, đơn vị…

Một trong những vấn đề chúng tôi tâm đắc là tỉnh đã chỉ đạo cương quyết, chấn chỉnh kịp thời tình trạng khai thác, vận chuyển than trái phép, vừa bảo vệ được tài nguyên, vừa bảo vệ được môi trường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Trong nhiệm kỳ tới, tôi cũng như nhiều đảng viên, công nhân ngành Than mong muốn Đảng, Nhà nước và tỉnh tiếp tục có những quyết sách phù hợp, đẩy nhanh sự phát triển KT-XH của địa phương. Cụ thể là quan tâm, tạo điều kiện hơn cho thế hệ trẻ trong ngành Than được rèn luyện, học tập, phát huy tốt vai trò xung kích sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển KT-XH, giữ vững an ninh, quốc phòng của tỉnh. 

:

 

Năm nay, đất nước ta kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đúng dịp đón tết cổ truyền của dân tộc. Năm cũ khép lại, bước sang năm mới, mở ra một giai đoạn mới có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Hòa cùng niềm vui chung của đất nước, của dân tộc, thế hệ trẻ chúng tôi rất vui mừng trước sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, với quyết tâm sẽ đưa tỉnh ta, đất nước ta lên tầm cao mới.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với những khâu đột phá mang tính chiến lược chính là cơ sở để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, nâng cao hơn nữa vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây cũng chính là cơ hội và điều kiện để tuổi trẻ được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Một mùa xuân mới lại đến, thế hệ trẻ chúng tôi tin tưởng, kỳ vọng Đảng ta tiếp tục chèo lái, đưa con tàu đất nước đến những thành công mới; thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nước ta trở thành một nước giàu mạnh như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.