Thông tin thường trực cấp cứu và vận chuyển cấp cứu Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Ninh