Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng thông báo mời thẩm định giá công cụ, dụng cụ, máy in, két sắt, máy đếm tiền, quần áo bệnh nhân, quần áo nhân viên y tế và đồ vải sử dụng trong chuyên môn y tế và dịch vụ vận chuyển công cụ, máy móc, trang thiết bị của Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng từ trụ sở phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả sang trụ sở phường Đại Yên, TP. Hạ Long

Ấn để tải file thông báo mời thẩm định giá