Kính gửi: Quý công ty, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh hàng hóa, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm sử dụng trong chuyên môn y tế;

Trên cơ sở nhu cầu sử dụng Hóa chất huyết học Model Celltac Mek 6420/7300, Hãng Nihon Kohden phục vụ công tác khám và điều trị trong khi chờ đấu thầu. Để đảm bảo công tác chuyên môn của đơn vị. Nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong mua sắm hàng hóa đồng thời có cơ sở lập dự toán cho kế hoạch mua sắm. Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng đăng tải nhu cầu trên cổng thông tin của bệnh viện. Quý Công ty, đơn vị, cung cấp một số
thông tin, tài liệu về hàng hóa do đơn vị mình sản xuất, phân phối hoặc chào bán, theo nội dung công văn đính kèm. 

Trân trọng!