Thông báo về việc mời báo giá thực hiện thẩm định giá đối với công việc tháo, vận chuyển, bảo dưỡng lắp đặt các thiết bị chuyên dụng, công nghệ thông tin, công cụ, dụng cụ (lần 2)

(Click vào đây để tải file)