Sở Y tế Quảng Ninh đăng tải thông báo về việc triển khai Quyết định Bộ tiêu chí Văn hóa số của người Quảng Ninh văn minh, lịch sự trên môi trường số theo Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh.