Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng xin thông báo lại về việc thẩm định giá công cụ, dụng cụ, két sắt, máy đếm tiền, quần áo bệnh nhân, quần áo nhân viên y tế và đồ vải sử dụng trong chuyên môn y tế

Thông báo lại về việc mời báo giá (Click để tải file)