Kính gửi: Quý công ty, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh hàng hóa vật tư y tế tiêu hao sử dụng trong chuyên môn y tế;

Trên cơ sở nhu cầu sử dụng vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác điều trị trong khi chờ đấu thầu. Để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh đảm bảo công tác chuyên môn của đơn vị. Nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong mua sắm hàng hóa đồng thời có cơ sở lập dự toán cho kế hoạch mua sắm. Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng đăng tải nhu cầu trên cổng thông tin của bệnh viện. Quý Công ty, đơn vị, cung cấp một số thông tin, tài liệu về hàng hóa do đơn vị mình sản xuất, phân phối hoặc chào bán theo thông tin công văn đính kèm. Trân trọng!