Kính gửi: Quý Công ty/ Doanh nghiệp thực hiện thẩm định giá

Đề nghị các đơn vị quan tâm, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực thẩm định giá dịch vụ trên cung cấp báo giá, hồ sơ năng lực bản cứng và bản mềm đến Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng theo nội dung công văn đính kèm. 

Trân trọng!