Thực hiện Quyết định số 438-QĐ/ĐUK ngày 26/9/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; trong 02 ngày từ 30/9 - 01/10/2022, các đồng chí là cấp ủy viên, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng đã tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng do Đảng ủy Sở Y tế tổ chức.

Trong 02 ngày tập huấn, các học viên được nghe các đồng chí trong Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trình bày các nội dung về: (1) Công tác tuyên giáo do Đồng chí Nguyễn Xuân Giao - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Khối giảng dạy; (2) Công tác văn phòng cấp ủy do đồng chí Vũ Duy Thành, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy khối giảng dạy; (3) Công tác Tổ chức xây dựng Đảng do đồng chí Trần Văn Toàn - UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khối giảng dạy; (4) Công tác kiểm tra, giám sát do đồng chí Phạm Thị An Linh, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối giảng dạy.

Tham dự lớp tập huấn, các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; góp phần từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ban Biên tập