Để có cơ sở lựa chọn đơn vị thẩm định giá trang thiết bị phục vụ nhu cầu mua sắm: két sắt, máy đếm tiền, giá tấm inox, thùng đựng rác, xô đựng rác, trang phục nhân viên và đồ vải sử dụng trong chuyên môn y tế. Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng kính mời các Công ty, Doanh nghiệp, Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá cung cấp Báo giá và Hồ sơ năng lực kinh nghiệm thực hiện dịch vụ thẩm định giá với nội dung chi tiết dưới dây: